Kompetanseprogram for merkantile SKSD Vesterålen

Kompetanseprogram for merkantile SKSD Vesterålen

I forbindelsen med opprettelsen av SKSD var et av målene at vi skulle sørge kompetanseheving og standardisert opplæring for alle ansatte i SKSD. Frem til nå har den faglige jobben i stor grad bestått av kartlegging og standardisering av arbeidsprosesser, gjennomgang av prosedyrer og rutiner og sørge for at disse er oppdatert og ivaretar nevnte arbeidsprosesser. Her har det lokalt og regionalt blitt gjort en stor jobb og dette arbeidet har vært en forutsetning for å kunne gå i gang med kompetanseprogrammet.
Målet for selve programmet er at alle i SKSD skal kjenne vår organisasjon, dens mål og visjoner, forstå prinsippene i finansieringsordningen for helseforetak, kjenne våre verdier og ha en lik forståelse for hvordan vi møter våre pasienter.

Program for dagene:

24. januar:
08.00 Registrering
08.15 Velkommen - introduksjon til kurset
          • Hege Thorp, seksjonsleder
08.30 Pasientreiser
          • Aina Thuv, rådgiver
09.15 Rapportering og ICD10 - SKYPE MØTE
          • Elisabeth Mentzoni, rådgiver
10.00 Benstrekk
10.15 Mobbing, trakassering, varsling og behandling av varsler
          • Gry Dahl, rådgiver
          • Kjell Roger Storø, seksjonsleder
11.45 Lunsj
12.45 Taushetsplikt, opplysningsplikt, journalføring mm
          • Eystein Præsteng Larsen, seniorrådgiver/jurist
15.00 Tavlemøte
15.30 Takk for i dag

30. januar
08.00 Tavlemøte/Kahoot
          • Hege Thorp, seksjonsleder
08.15 Klart språk - hvordan skrive/hva svare/hvordan fremstå
          • Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
09.00 Benstrekk
09.15 Doc map, avvik - SKYPE MØTE
          • Terje Svendsen, kvalitetsleder
10.00 Benstrekk
10.15 Barn som pårørende - SKYPE MØTE
          • Elisabeth Heldal, erfaringskonsulent
11.00 Lunsj
12.00 Tolketjenesten - SKYPE MØTE
          • Salita tolketjeneste
12.45 Benstrekk
13.00 Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient
          • Jorunn Brendeford, enhetsleder/rådgiver
15.00 Tavlemøte
15.30 Takk for i dag

31. januar
08.00 Tavlemøte/Kahoot
          • Hege Thorp, seksjonsleder
08.15 Sykehusets oppdrag og bestilling, finansiering og rapportering - SKYPE MØTE
          • Tonje Hansen, fagsjef
09.00 Benstrekk
09.15 Helfo, hvilke plikter har vi, hvilke rettigheter har pasienten - SKYPE MØTE
          • Sissel Juliussen, avdelingsleder
10.00 Benstrekk
10.15 Service
          • Hege Stefansen, rådgiver
11.00 Lunsj
12.00 Pasientsikkerhet - SKYPE MØTE
          • Tove Anita Pedersen, konsulent/Hilde Normann, rådgiver
12.45 Benstrekk
13.00 Etikk i helsevesenet
          • Ingeborg Overvoll, sykehusprest
15.00 Tavlemøte
15.30 Takk for i dag

Klasseromsundervisning
12. februar

08.30 Henvisning (det legges inn pauser ved behov)
11.15 Lunsj
12.00 Henvisning forts.
12.45 Pause
13.00 Ventelisteoppfølging (det legges inn pauser ved behov)
14.45 Spørsmål/oppsummering
15.30 Slutt

13. februar
08.30 Oppgjør poliklinikk (det legges inn pauser ved behov)
11.15 Pause
12.00 Oppgjør poliklinikk forts.
12.45 Pause
13.00 Mine arbeidsoppgaver (det legges inn pauser ved behov)
14.45 Spørsmål/oppsummering
15.30 Slutt

14. februar
08.30 Oppsummering:
          Eventuelt-Aktuelle tema:
          • DM
          • SAS VA
          • Hjelp.nlsh
          • Campus
          • Finnkode
          • Helsedirektoratet
          • Lovdata,
          • Direktoratet for e-helse
          • Volven.no
          • ASL.LIS
09.30 Pause
10.00 Kunnskapstest

Informasjon

Dato 24-01-2020 08:30
Slutter dato 14-02-2020 15:00
Påmelding fra 15-01-2020 00:55
Registrert 10
Påmeldingsfrist 26-01-2020 23:00
Pris per billett Bare for merkantilt ansatte i SKSD
Kontaktperson Odd Leithe
Registrering for dette arrangementet er nå stengt