Klinisk vurdering og brukerens perspektiv

Klinisk vurdering og brukerens perspektiv

Tredje samling i utdanningsprogrammet «Rehabilitering, samarbeid og muligheter» har tittel «Klinisk vurdering og brukerens perspektiv».

Denne samlingen vil vi fokusere på afasi og dysfagi som følge av hjerneslag. Videre vil vi presentere kartleggingsverktøy innen kognitiv vurdering.

Dag to på denne samlingen tar opp pasientens uro og depresjon i forbindelse med tap av språk og kognitive funksjoner. Brukerens nye rolle og uskkerhet knyttet til dette, vill også være tema.

Til slutt vil konkrete tiltak rettet mot denne pasientgruppen bli belyst.

Vi ønsker alle velkommen til tredje samling i utdanningsprogrammet.

 

Program:
Tirsdag 6. mars
09.00 "Når språket svikter" - Afasi som følge av hjerneslag
          "Uten mat og drikke, duger helten ikke" - Dysfagi som følge av hjerneslag
          • logoped Tina Dahl Olsen
12.00 Lunsj
12.45 Kartleggingsverktøy innen kognitiv vurdering og ADL
          Presentasjon av masteroppgave:
          “Målrettet ADL-trening - et samarbeid mellom profesjoner”
          • ergoterapeut Marie Kirstine Jäntti
15.00 Oppsummering og avslutning

Onsdag 7. mars
09.00 “Krise” - depresjon og nedstemthet
           Redsel og angst
           Ny rolle / usikkerhet
           • psykiater John William Dannenbarger, Hippocampus Nord AS
11.00 Lunsj
12.00 Konkrete tiltak rettet mot kognitivt skadde pasienter
          • Geir Ove Karlsson, Sunnår sykehus HF
15.00 Oppsummering og avslutning

Med forbehold om endringer.

Informasjon

Dato 06-03-2018 09:00
Slutter dato 07-03-2018 15:00
Påmelding fra 26.02.2018
Kapasitet 100
Registrert 4
Ledige plasser 96
Påmeldingsfrist 04-03-2018 23:55
Pris per billett Seminaravgift eksterne kr. 1.000,- inkl.- enkel lunsj
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Hurtigrutens hus, Stokmarknes
Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Location Map