Helsepedagogisk forum - Vesterålen

Sted: NLSH Vesterålen, Møterom 3.etg A3100.

Hvordan snakke om seksualitet?

Sykdom og behandling kan påvirke vår seksualitet og vår seksuelle funksjon. Dette både fordi behandlingen gir bivirkninger og fordi sykdom kan endre måten vi ser på oss selv.

Dato 26-09-2018 12:00
Slutter dato 26-09-2018 15:00
Påmelding fra 11.06.2018
Kapasitet 20
Registrert 4
Ledige plasser 16
Påmeldingsfrist 20.09.2018
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
Vedlegg Invitasjon Helsepedagogisk forum vesterlen 26 september 2018.pdf
16
Grunnkurs helsepedagogikk - Vesterålen

Sted: NLSH Vesterålen, Møterom 3.etg A3100.

Helsepedagogikk er basert på fag- erfarings- og brukerkunnskap, samt kunnskap om endringsfokusert
arbeid. Målet er å fremme læring om helse og sykdom, styrke mestring og gode livsvalg når sykdom eller
skade oppstår.

Kurset er gratis. Det serveres kaffe og frukt.

Dato 07-11-2018 08:30
Slutter dato 08-11-2018 15:30
Påmelding fra 11.06.2018
Kapasitet 20
Registrert 7
Ledige plasser 13
Påmeldingsfrist 24.10.2018
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
Vedlegg invitasjon_grunnkurs_helseped_hst2018.pdf
13