Kompetanseprogram for merkantile SKSD Vesterålen

Kurssted: Rom 3. etg. (A3100), Vesterålen

I forbindelsen med opprettelsen av SKSD var et av målene at vi skulle sørge kompetanseheving og
standardisert opplæring for alle ansatte i SKSD.

Dato 24-01-2020 08:30
Slutter dato 14-02-2020 15:00
Påmelding fra 15-01-2020 00:55
Registrert 10
Påmeldingsfrist 26-01-2020 23:00
Pris per billett Bare for merkantilt ansatte i SKSD
Kontaktperson Odd Leithe