Søkeresultat

ProACT-kurs 18. juni

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. Opplæring og kursing i bruken av NEWS ved Nordlandssykehuset, startet i 2015.

Dato 18-06-2019 08:00
Slutter dato 18-06-2019 15:30
Kapasitet 20
Registrert 11
Ledige plasser 9
Påmeldingsfrist 11.06.2019
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Veilederkurs for LIS veiledere

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. Eksterne som melder seg på blir satt på venteliste og vil bli kontaktet hvis det er ledige plasser.

Dato 03-10-2019 08:30
Slutter dato 03-10-2019 15:30
Påmelding fra 06.03.2019
Kapasitet 25
Registrert 25
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 04.09.2019
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Kontaktperson Odd Leithe
Nyere og oppdatert kunnskap om autisme

Kurset er beregnet for ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommuner og foreldre.

Dato 23-10-2019 09:00
Slutter dato 23-10-2019 15:30
Påmelding fra 31.05.2019
Kapasitet 100
Registrert 0
Ledige plasser 100
Påmeldingsfrist 09-10-2019 23:55
Pris per billett Konferanseavgift kr.500,-
Kontaktperson Odd Leithe
Fagdag IPS
Dato 03-12-2019 08:30
Slutter dato 03-12-2019 14:00
Kapasitet 60
Registrert 27
Ledige plasser 33
Påmeldingsfrist 19.11.2019
Pris per billett Ingen kursavgift
Kontaktperson Odd Leithe