Søkeresultat

HMS-Grunnkurs 2019

Målgruppe: Alle ledere, verneombud og tillitsvalgte

HMS-grunnkurs (også kalt 40-timers kurs) er den lovpålagte opplæringen alle verneombud skal ha.
Ved påmelding er du påmeldt hele kurset (6. - 7. mars, Uke 11-12 hjemmeoppgave og 3. - 4. april).

Dato 06-03-2019 08:15
Slutter dato 07-03-2019 15:30
Påmelding fra 21.11.2018
Kapasitet 30
Registrert 30
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 10.02.2019
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Kontaktperson Odd Leithe

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Fagsamling for lærlingeveiledere

Lærlingetjenesten inviterer til tverrfaglig samling for alle veiledere i Helsefag, Ambulansefag, Portørfag,
Logistikkfag og Kokkefag

Dato 12-03-2019 08:00
Slutter dato 12-03-2019 15:30
Kapasitet 50
Registrert 12
Ledige plasser 38
Påmeldingsfrist 05.03.2019
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
Psykisk helse i svangerskap og barsel

I svangerskapet er kvinner mer sårbare enn i andre faser i livet. De fleste har en god psykisk helse gjennom svangerskap og barsel, men for noen er dette en tid med bekymring og uro.

Dato 28-03-2019 09:30
Slutter dato 29-03-2019 15:00
Påmelding fra 07.02.2017
Kapasitet 100
Registrert 27
Ledige plasser 73
Påmeldingsfrist 18.03.2019
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset, ingen kursavgift. Andre kr. 1.500,-
Kontaktperson Odd Leithe
ProACT-kurs april

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. Opplæring og kursing i bruken av NEWS ved Nordlandssykehuset, startet i 2015.

Dato 02-04-2019 08:00
Slutter dato 02-04-2019 15:30
Kapasitet 20
Registrert 1
Ledige plasser 19
Påmeldingsfrist 26.03.2019
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
Seniorkurs 2019

Nordlandssykehuset HF ønsker med dette å invitere ansatte som nærmer seg pensjonsalder til å delta på seniorkurs, hvor hovedfokus er forberedelse på overgangen fra yrkesaktivitet til pensjonering på en best mulig måte.

Målgruppe: Ansatte ved Nordlandssykehuset HF fra fylte 60 år. Ansatte med særaldersgrense på 60 år kan delta fra fylte 58 år.

Dato 02-04-2019 09:00
Slutter dato 02-04-2019 16:00
Påmelding fra 30.01.2019
Kapasitet 80
Registrert 41
Ledige plasser 39
Påmeldingsfrist 17-03-2019 23:55
Pris per billett Dette kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe