Søkeresultat

Sett av datoen 17. februar! Da går den regionale pasientsikkerhetskonferansen i Helse Nord av stabelen. Årets konferanse blir digital.

Dato 17-02-2021 08:15
Slutter dato 17-02-2021 16:00
Påmelding fra 16.11.2020
Kapasitet 930
Registrert 400
Ledige plasser 530
Påmeldingsfrist 04-02-2021 12:00
Pris per billett Ansatte i Helse Nord, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Kontaktperson Odd Leithe
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - februar 2021

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-05

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

Dato 25-02-2021 14:00
Slutter dato 25-02-2021 16:00
Kapasitet 10
Registrert 10
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 18.02.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - mars 2021

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-05

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

Dato 25-03-2021 14:00
Slutter dato 25-03-2021 16:00
Kapasitet 10
Registrert 10
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 18.03.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe
Kurs - Felles Kompetansemodul  FKM, for LIS 2 3 - april 2021

Kurset avholdes i Bodø, men sted ikke avklart.

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS 2 3 etter ny spesialistordning skal igjennom i løpet av sin spesialiseringstid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning. I tillegg skal FKM temaene integreres i kliniske praksis og veiledning på arbeidsstedet.

Dato 15-04-2021 08:00
Slutter dato 15-04-2021 15:45
Kapasitet 16
Registrert 13
Ledige plasser 3
Påmeldingsfrist 19.03.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - mai 2021

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-05

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

Dato 20-05-2021 14:00
Slutter dato 20-05-2021 16:00
Kapasitet 10
Registrert 10
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 13.05.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe