Søkeresultat

ProACT-kurs mai

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. Opplæring og kursing i bruken av NEWS ved Nordlandssykehuset, startet i 2015.

Dato 07-05-2019 08:00
Slutter dato 07-05-2019 15:30
Kapasitet 20
Registrert 5
Ledige plasser 15
Påmeldingsfrist 30.04.2019
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
Rett mat til rett pasient - LoVe

Forekomsten av underernæring eller ernæringsmessig risiko hos beboere på norske sykehjem og hos eldre hjemmeboende er høy. Målet med kurset er å gi økt kunnskap til helsepersonell eller andre som jobber med syke og eldre.

Dato 28-05-2019 09:30
Slutter dato 28-05-2019 15:45
Kapasitet 120
Registrert 46
Ledige plasser 74
Påmeldingsfrist 07.05.2019
Pris per billett Seminaravgift kr. 560,- inkl.- dagpakke på hotellet
Kontaktperson Odd Leithe
ProACT-kurs  4. juni

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. Opplæring og kursing i bruken av NEWS ved Nordlandssykehuset, startet i 2015.

Dato 04-06-2019 08:00
Slutter dato 04-06-2019 15:30
Kapasitet 20
Registrert 1
Ledige plasser 19
Påmeldingsfrist 28.05.2019
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
ProACT-kurs 18. juni

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. Opplæring og kursing i bruken av NEWS ved Nordlandssykehuset, startet i 2015.

Dato 18-06-2019 08:00
Slutter dato 18-06-2019 15:30
Kapasitet 20
Registrert 0
Ledige plasser 20
Påmeldingsfrist 11.06.2019
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
Veilederkurs for LIS veiledere

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. Eksterne som melder seg på blir satt på venteliste og vil bli kontaktet hvis det er ledige plasser.

Dato 03-10-2019 08:30
Slutter dato 03-10-2019 15:30
Påmelding fra 06.03.2019
Kapasitet 25
Registrert 25
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 04.09.2019
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Kontaktperson Odd Leithe