Søkeresultat

14
sep
2022

Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og tillitsvalgte - høst 2022

14.09.2022 08:00 - 15.09.2022 15:30
Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og tillitsvalgte - høst 2022

Målgruppe: Alle ledere, verneombud og tillitsvalgte.

HMS-grunnkurs (også kalt 40-timers kurs) er opplæringen alle verneombud skal ha.
Ved påmelding er du påmeldt hele kurset (14. - 15. september, 14. oktober innlevering hjemmeoppgave og 1. - 2. november).

15
sep
2022

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - september 2022

15.09.2022 14:00 - 15.09.2023 16:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - september 2022

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø,Sentrum SU 009 - Store Møterom

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

13
okt
2022

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - oktober 2022

13.10.2022 14:00 - 13.10.2023 16:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - oktober 2022

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø,Sentrum SU 009 - Store Møterom

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

20
okt
2022

Veilederkurs for LIS veiledere - oktober 2022

20.10.2022 08:30 -15:30
Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Veilederkurs for LIS veiledere - oktober 2022

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. 

25
okt
2022

FKM - Kommunikasjonskurs, for LIS 2 og 3 - oktober-november 2022

25.10.2022 08:00 -16:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
FKM - Kommunikasjonskurs, for LIS 2 og 3 -  oktober-november 2022

Kurset baserer seg på kommunikasjonskurset «Fire gode vaner» som er vist å positivt påvirke legers kommunikasjonsvaner. Målgruppen er LIS 2 og 3. LIS med kort tid til ferdig spesialist/spesialiseringsperiode vil bli prioritert. Kurset dekker LM19, 21 og 22 i Felles Kompetanse Modul (FKM). Kurset vil bestå av forelesninger og kommunikasjonsøvelser. Du deltar på kurset som helhet. Antall deltakere er 16.