Søkeresultat

ALS i Nordland

Sted: Webinar 

ALS-teamet på Nordlandssykehuset Bodø ønsker velkommen til digitalt seminar om ALS i Nordland

Webinaret er aktuelt for alle faggrupper innen primær- og spesialisthelsetjenesten i Nordland. Hensikten med webinaret er kompetansespredning rundt ALS, og tilbudet denne pasientgruppen har i Nordland, samt å etablere kontakt mellom de som jobber med pasientgruppen, på tvers av foretaks- og kommunegrenser.

 

Dato 06-09-2021 08:30
Slutter dato 06-09-2021 15:00
Registrert 0
Påmeldingsfrist 15.08.2021
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - september 2021

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-05

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

Dato 09-09-2021 14:00
Slutter dato 09-09-2021 16:00
Kapasitet 10
Registrert 10
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 08.08.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe
Kurs - Felles Kompetansemodul  FKM, for LIS 2 3 - oktober 2021

Kurset avholdes i Nordlandssykehuset, sentrum KU 051-53

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS 2 3 etter ny spesialistordning skal igjennom i løpet av sin spesialiseringstid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning. I tillegg skal FKM temaene integreres i kliniske praksis og veiledning på arbeidsstedet.

Dato 07-10-2021 08:00
Slutter dato 07-10-2021 15:45
Kapasitet 16
Registrert 16
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 12.09.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe
Grunnkurs i HMS for ledere og verneombud  2021

Målgruppe: Alle ledere, verneombud og tillitsvalgte

HMS-grunnkurs (også kalt 40-timers kurs) er den lovpålagte opplæringen alle verneombud skal ha.
Ved påmelding er du påmeldt hele kurset (11. - 12. oktober, Hjemmeoppgave med innlevering 12.november og 24. - 25. november).

Dato 11-10-2021 08:00
Slutter dato 12-10-2021 15:30
Påmelding fra 03.06.2021
Registrert 23
Påmeldingsfrist 03.08.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Kontaktperson Odd Leithe
Grunnkurs i HMS for ledere og verneombud  2021

Målgruppe: Alle ledere, verneombud og tillitsvalgte

HMS-grunnkurs (også kalt 40-timers kurs) er den lovpålagte opplæringen alle verneombud skal ha.
Ved påmelding er du påmeldt hele kurset (13. - 14. oktober, Hjemmeoppgave med innlevering 12.november og 22. - 23. november).

Dato 13-10-2021 08:00
Slutter dato 14-10-2021 15:30
Påmelding fra 03.06.2021
Registrert 14
Påmeldingsfrist 03.08.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Kontaktperson Odd Leithe
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - november 2021

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-05

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

 

Dato 04-11-2021 14:00
Slutter dato 04-11-2021 16:00
Kapasitet 10
Registrert 10
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 31.05.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

Veilederkurs for LIS veiledere - november 2021

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. Eksterne som melder seg på blir satt på venteliste og vil bli kontaktet hvis det er ledige plasser.

Dato 11-11-2021 08:30
Slutter dato 11-11-2021 15:30
Påmelding fra 05.11.2020
Kapasitet 20
Registrert 20
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 30-09-2021 07:00
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Kontaktperson Odd Leithe