Søkeresultat

Bedriftskoret
Dato 12-02-2019 19:00
Slutter dato 04-06-2019 21:30
Påmelding fra 04-01-2019 07:10
Registrert 30
Påmeldingsfrist 25-02-2019 23:55
Pris per billett Semesteravgift kr. 750,-
Kontaktperson Odd Leithe
ProACT-kurs februar

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. Opplæring og kursing i bruken av NEWS ved Nordlandssykehuset, startet i 2015.

Dato 19-02-2019 08:00
Slutter dato 19-02-2019 15:30
Kapasitet 20
Registrert 3
Ledige plasser 17
Påmeldingsfrist 12.02.2019
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Grunnkurs helsepedagogikk - Lofoten

Sted: NLSH Lofoten, Store møterom, 3.etg.

Helsepedagogikk er basert på fag- erfarings- og brukerkunnskap, samt kunnskap om endringsfokusert
arbeid. Målet er å fremme læring om helse og sykdom, styrke mestring og gode livsvalg når sykdom eller
skade oppstår.

Kurset er gratis. Det serveres kaffe og frukt.

Dato 27-02-2019 08:30
Slutter dato 28-02-2019 15:30
Påmelding fra 11.06.2018
Kapasitet 24
Registrert 23
Ledige plasser 1
Påmeldingsfrist 13.02.2019
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
Vedlegg invitasjon_grunnkurs_helseped_hst2018.pdf

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Mindfulness i rusbehandling av heroinavhengige

Et samarbeid mellom Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet, Indivior og HR Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering

Dato 01-03-2019 10:00
Slutter dato 01-03-2019 13:30
Kapasitet 100
Registrert 12
Ledige plasser 88
Påmeldingsfrist 21.02.2019
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
ProACT-kurs mars

Sted: Vesterålen

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. Opplæring og kursing i bruken av NEWS ved Nordlandssykehuset, startet i 2015.

Dato 05-03-2019 08:00
Slutter dato 05-03-2019 15:30
Kapasitet 20
Registrert 1
Ledige plasser 19
Påmeldingsfrist 26.02.2019
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe