Søkeresultat

IPSNOR samling for IPS jobbspesialister og IPS metodeveiledere

Samling i Tromsø for IPS jobbspesialister og IPS metodeveiledere.

Dato 13-01-2020 10:00
Slutter dato 14-01-2020 15:00
Kapasitet 60
Registrert 44
Ledige plasser 16
Påmeldingsfrist 15-12-2019 23:55
Pris per billett Dette kurset er bare for inviterte deltakere
Kontaktperson Odd Leithe
Vedlegg Rutine for refusjonskrav reiseregninger og.pdf
ProACT-kurs - januar 2020

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. 

Dato 21-01-2020 08:00
Slutter dato 21-01-2020 15:30
Kapasitet 20
Registrert 1
Ledige plasser 19
Påmeldingsfrist 14.01.2020
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
Utdanningsprogram for lærlingeveiledere - Bodø  2020

Målgruppe:
Lærlingeveiledere i ambulansefag, helsefagarbeid, portørfag, kokkefag og logistikkfaget i Nordlandssykehuset HF.
Begrenset antall plasser - "førstemann til mølla"

Dato 22-01-2020 10:00
Slutter dato 23-01-2020 15:00
Kapasitet 20
Registrert 6
Ledige plasser 14
Påmeldingsfrist 02.01.2020
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Kontaktperson Odd Leithe
ProACT-kurs - februar 2020

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. 

Dato 04-02-2020 08:00
Slutter dato 04-02-2020 15:30
Kapasitet 20
Registrert 1
Ledige plasser 19
Påmeldingsfrist 28.01.2020
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
Veilederkurs for LIS veiledere

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. Eksterne som melder seg på blir satt på venteliste og vil bli kontaktet hvis det er ledige plasser.

Dato 06-02-2020 08:30
Slutter dato 06-02-2020 15:30
Påmelding fra 13.11.2019
Kapasitet 25
Registrert 23
Ledige plasser 2
Påmeldingsfrist 19-01-2020 23:55
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Kontaktperson Odd Leithe