Søkeresultat

Kompetanseprogram for merkantile SKSD Bodø - mars 2021

Kurset er avlyst, men vil bli satt opp til høsten 2021.
I forbindelsen med opprettelsen av SKSD var et av målene at vi skulle sørge kompetanseheving og standardisert opplæring for alle ansatte i SKSD.

Dato 12-03-2021 08:00
Slutter dato 25-03-2021 15:30
Påmelding fra 28.10.2020
Kapasitet 30
Registrert 23
Ledige plasser 7
Påmeldingsfrist 01-03-2021 07:00
Pris per billett Bare for merkantilt ansatte i SKSD
Kontaktperson Odd Leithe

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

ProACT-kurs - mars 2021

Sted: Undervisningsrom BOO-SEN-SU.009 store møterom, Nordlandssykehuset Bodø

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus.

Dato 24-03-2021 08:00
Slutter dato 24-03-2021 15:30
Kapasitet 15
Registrert 13
Ledige plasser 2
Påmeldingsfrist 17.03.2021
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - mars 2021

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-05

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

Dato 25-03-2021 14:00
Slutter dato 25-03-2021 16:00
Kapasitet 10
Registrert 10
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 18.03.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

Sistehjelp i møte med døden - april 2021

Kurset "Sistehjelp i møte med døden" skal gi folk grunnleggende kunnskap om døden, dødsprosessen og muligheter for å bistå døende, samt kjenne til det offentliges og hjelpeapparatets tilbud.

Palliativt team/ Nordlandssykehuset inviterer til Sistehjelpskurs.

Dato 08-04-2021 09:00
Slutter dato 08-04-2021 13:00
Påmelding fra 25.02.2021
Kapasitet 10
Registrert 0
Ledige plasser 10
Påmeldingsfrist 01.04.2021
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
ProACT-kurs - 14. april 2021

Sted: Undervisningsrom BOO-SEN-SU.009 store møterom, Nordlandssykehuset Bodø

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus.

Dato 14-04-2021 08:00
Slutter dato 14-04-2021 15:30
Kapasitet 20
Registrert 4
Ledige plasser 16
Påmeldingsfrist 07.04.2021
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
Kurs - Felles Kompetansemodul  FKM, for LIS 2 3 - april 2021

Kurset avholdes i Bodø, men sted ikke avklart.

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS 2 3 etter ny spesialistordning skal igjennom i løpet av sin spesialiseringstid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning. I tillegg skal FKM temaene integreres i kliniske praksis og veiledning på arbeidsstedet.

Dato 15-04-2021 08:00
Slutter dato 15-04-2021 15:45
Kapasitet 16
Registrert 16
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 19.03.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe
ProACT-kurs - 29. april 2021

Sted: Undervisningsrom BOO-SEN-SU.009 store møterom, Nordlandssykehuset Bodø

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus.

Dato 29-04-2021 08:00
Slutter dato 29-04-2021 15:30
Kapasitet 20
Registrert 2
Ledige plasser 18
Påmeldingsfrist 22.04.2021
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
ProACT-kurs - mai 2021

Sted: Undervisningsrom BOO-SEN-SU.009 store møterom, Nordlandssykehuset Bodø

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus.

Dato 05-05-2021 08:00
Slutter dato 05-05-2021 15:30
Kapasitet 20
Registrert 2
Ledige plasser 18
Påmeldingsfrist 28.04.2021
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - mai 2021

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-05

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

Dato 20-05-2021 14:00
Slutter dato 20-05-2021 16:00
Kapasitet 10
Registrert 10
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 13.05.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe
Sistehjelp i møte med døden - mai 2021

Kurset "Sistehjelp i møte med døden" skal gi folk grunnleggende kunnskap om døden, dødsprosessen og muligheter for å bistå døende, samt kjenne til det offentliges og hjelpeapparatets tilbud.

Palliativt team/ Nordlandssykehuset inviterer til Sistehjelpskurs.

Dato 25-05-2021 09:00
Slutter dato 25-05-2021 13:00
Påmelding fra 25.02.2021
Kapasitet 10
Registrert 0
Ledige plasser 10
Påmeldingsfrist 18.05.2021
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe