Søkeresultat

Kurs - Felles Kompetansemodul  FKM, for LIS 2 3 - januar  2021

Kurssted: Auditoriet 9. etg., Nordlandssykehuset Bodø. 

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS 2 3 etter ny spesialistordning skal igjennom i løpet av sin spesialiseringstid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning. I tillegg skal FKM temaene integreres i kliniske praksis og veiledning på arbeidsstedet.

Dato 21-01-2021 08:00
Slutter dato 21-01-2021 15:45
Kapasitet 45
Registrert 43
Ledige plasser 2
Påmeldingsfrist 24.12.2020
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Fagdag - Barn som pårørende - 2021

Denne fagdagen vil foregå digitalt. 

Fagdagen er for Barneansvarlige og enhetsledere Nordlandssykehuset.

Hjelpeapparatet har plikt til å ivareta barn og unge som er pårørende. Likevel blir barna ofte glemt når en familiesituasjon er vanskelig, og når mamma, pappa eller søsken er alvorlig syke eller i en annen vanskelig livssituasjon.

Dato 25-01-2021 10:15
Slutter dato 26-01-2021 15:00
Kapasitet 250
Registrert 88
Ledige plasser 162
Påmeldingsfrist 25-01-2021 07:30
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
Veilederkurs for LIS veiledere - februar 2021

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. Eksterne som melder seg på blir satt på venteliste og vil bli kontaktet hvis det er ledige plasser.

Dato 04-02-2021 08:30
Slutter dato 04-02-2021 15:30
Påmelding fra 05.11.2020
Kapasitet 20
Registrert 14
Ledige plasser 6
Påmeldingsfrist 15-12-2020 07:00
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Kontaktperson Odd Leithe

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Kompetanseprogram for merkantile SKSD Bodø - februar 2021

I forbindelsen med opprettelsen av SKSD var et av målene at vi skulle sørge kompetanseheving og standardisert opplæring for alle ansatte i SKSD.

Dato 12-02-2021 08:00
Slutter dato 25-02-2021 15:30
Påmelding fra 28.10.2020
Kapasitet 30
Registrert 15
Ledige plasser 15
Påmeldingsfrist 05-02-2021 07:00
Pris per billett Bare for merkantilt ansatte i SKSD
Kontaktperson Odd Leithe
Samarbeidsmøte Brukerorganisasjoner, Lofoten - februar 2021

Dette samarbeidsmøtet vil foregå digitalt på "Whereby", NLSH sin digitale plattform for pasientbehandling. 

Samarbeidsmøte med Lærings- og mestringssenteret og brukerorganisasjoner i Lofoten

Dato 15-02-2021 17:15
Slutter dato 15-02-2021 20:00
Kapasitet 45
Registrert 1
Ledige plasser 44
Påmeldingsfrist 25-01-2021 12:00
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe