Søkeresultat

ProACT-kurs - 14. april 2021

Kurset er avlyst

Sted: Undervisningsrom BOO-SEN-SU.009 store møterom, Nordlandssykehuset Bodø

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus.

Dato 14-04-2021 08:00
Slutter dato 14-04-2021 15:30
Kapasitet 20
Registrert 4
Ledige plasser 16
Påmeldingsfrist 05.04.2021
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Kurs - Felles Kompetansemodul  FKM, for LIS 2 3 - april 2021

Kurset avholdes i Bodø, men sted ikke avklart.

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS 2 3 etter ny spesialistordning skal igjennom i løpet av sin spesialiseringstid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning. I tillegg skal FKM temaene integreres i kliniske praksis og veiledning på arbeidsstedet.

Dato 15-04-2021 08:00
Slutter dato 15-04-2021 15:45
Kapasitet 16
Registrert 16
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 19.03.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

ProACT-kurs - mai 2021

Sted: Undervisningsrom BOO-SEN-SU.009 store møterom, Nordlandssykehuset Bodø

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus.

Dato 05-05-2021 08:00
Slutter dato 05-05-2021 15:30
Kapasitet 20
Registrert 5
Ledige plasser 15
Påmeldingsfrist 28.04.2021
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
Opplæring - Barn som pårørende - mai 2021

For nye barneansvarlige og enhetsledere i Nordlandssykehuset.

Sted: Digital plattform

 

Dato 19-05-2021 12:00
Slutter dato 19-05-2021 15:00
Kapasitet 50
Registrert 28
Ledige plasser 22
Påmeldingsfrist 01-05-2021 07:30
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - mai 2021

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-05

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

Dato 20-05-2021 14:00
Slutter dato 20-05-2021 16:00
Kapasitet 10
Registrert 10
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 13.05.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe

Kurset "Sistehjelp i møte med døden" skal gi folk grunnleggende kunnskap om døden, dødsprosessen og muligheter for å bistå døende, samt kjenne til det offentliges og hjelpeapparatets tilbud.

Palliativt team/ Nordlandssykehuset inviterer til Sistehjelpskurs.

Dato 25-05-2021 09:00
Slutter dato 25-05-2021 13:00
Påmelding fra 25.02.2021
Kapasitet 10
Registrert 1
Ledige plasser 9
Påmeldingsfrist 18.05.2021
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe

Læringsmål: 52/53/54

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS1 skal igjennom i løpet tiden ved Nordlandssykehuset. LIS 1 skal gjennomføre LM 52, 53 og 54. Dette vil skje digitalt

Dato 02-06-2021 14:00
Slutter dato 02-06-2021 16:00
Kapasitet 40
Registrert 0
Ledige plasser 40
Påmeldingsfrist 31.05.2021
Pris per billett Bare for LIS1 ved Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
ProACT-kurs - juni 2021

Sted: Undervisningsrom BOO-SEN-SU.009 store møterom, Nordlandssykehuset Bodø

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus.

Dato 09-06-2021 08:00
Slutter dato 09-06-2021 15:30
Kapasitet 20
Registrert 5
Ledige plasser 15
Påmeldingsfrist 02.06.2021
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - september 2021

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-05

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

Dato 09-09-2021 14:00
Slutter dato 09-09-2021 16:00
Kapasitet 10
Registrert 10
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 08.08.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe
Kurs - Felles Kompetansemodul  FKM, for LIS 2 3 - oktober 2021

Kurset avholdes i Nordlandssykehuset, sentrum KU 051-53

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS 2 3 etter ny spesialistordning skal igjennom i løpet av sin spesialiseringstid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning. I tillegg skal FKM temaene integreres i kliniske praksis og veiledning på arbeidsstedet.

Dato 07-10-2021 08:00
Slutter dato 07-10-2021 15:45
Kapasitet 16
Registrert 16
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 12.09.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe