Events from location : PBL Huset AS[View Map][Get Directions]

Veilederkurs for LIS veiledere

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. Eksterne som melder seg på blir satt på venteliste og vil bli kontaktet hvis det er ledige plasser.

Dato 07-02-2019 08:30
Slutter dato 07-02-2019 15:30
Påmelding fra 01.12.2017
Kapasitet 25
Registrert 25
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 20-01-2019 23:55
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Kontaktperson Odd Leithe