Grunnkurs helsepedagogikk - Lofoten

Grunnkurs helsepedagogikk - Lofoten

Pasient- og pårørendeopplæring (PPO)er en av spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte hovedoppgaver.
Dette skal bidra til styrket helse og livskvalitet, gi støtte til mestring ved sykdom og / eller funksjonsnedsettelse og bidra til at pasienter kan ta informerte valg. I tillegg skal opplæringen bidra til økt kvalitet i behandlingen. Kompetente pasienter og pårørende er viktig også for pasientsikkerheten.

Kurset går over to hele dager.
Maksimum 20 deltakere per kurs. Det må være minst 10 påmeldte for å arrangere kurset.

Målgruppe:
Tilbudet retter seg mot fagpersoner i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og
brukerrepresentanter som bidrar i lærings- og mestringskurs.
Kurset er tverrfaglig og åpent for leger, fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer,
barnevernspedagoger, ernæringsfysiologer osv.
Kurset vil søkes godkjent av de ulike fagforbundene.

Målsetning:
Grunnkurset i helsepedagogikk gir en innføring i sentrale tema i pasient- og pårørendeopplæring. Målsetning med kurset er at deltakerne får videreutviklet og økt sin kompetanse innenfor fagfeltet, samt får reflektert over egen rolle i dette arbeidet. Dette er en ressurs i arbeidet både i det individuelle møtet og i møte med grupper.

Program for dagene

Dag 1
08.30 Velkommen
10.00 Pause
10.15 Rammer for pasient- og pårørendeopplæring
10.45 Erfaringskompetanse
11.45 Lunsj
12.45 “Gruppen som redskap for læring»
          Om grupper, gruppedynamikk og læringsfremmende faktorer
15.00 Oppsummering
15.30 Vel hjem!

Dag 2
08.30 Helse og mestring
11.15 Lunsj
12.15 Følsomme tema
14.00 Pause
14.15 Didaktikk i gruppebasert opplæring
15.00 Avslutning. Hva har vi lært?
15.30 Vel hjem!

Kontaktperson : 
Elin Pladsen, E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Informasjon

Dato 27-02-2019 08:30
Slutter dato 28-02-2019 15:30
Påmelding fra 11.06.2018
Kapasitet 24
Registrert 23
Ledige plasser 1
Påmeldingsfrist 13.02.2019
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
Vedlegg invitasjon_grunnkurs_helseped_hst2018.pdf
Registrering for dette arrangementet er nå stengt