Forside

Innlogging

Om oss

 

 

Lofoten

Veiledningskurs Lofoten - mars 2023

Målgruppe: Veiledere for elever, yrkesfaglærlinger og for studenter på bachelor og masternivå.

Begrenset antall plasser.

Sted: Store møterom 3. etg., Nordlandssykehuset Lofoten

Dato 08-03-2023 08:30
Slutter dato 08-03-2023 15:00
Kapasitet 25
Registered 9
Ledige plasser 16
Påmeldingsfrist 03-02-2023 08:00
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe
Introkurs helsepedagogikk - Lofoten - april-mai 2023

Sted: Store møterom, 3 etasje over hovedinngangen, NLSH Lofoten, Gravdal

Fysisk introduksjonskurs i helsepedagogikk for bruk i det individuelle pasientmøtet. For tverrfaglig helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten i Lofoten

Målgruppe
Kurstilbudet retter seg mot tverrfaglig helse- og omsorgspersonell og brukerrepresentanter som jobber direkte pasientrettet i kommune- og spesialisthelsetjenesten i Lofoten

 

Dato 12-04-2023 12:00
Slutter dato 12-04-2023 15:00
Kapasitet 24
Registered 2
Ledige plasser 22
Påmeldingsfrist 31-03-2023 12:00
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe