Helsepedagogisk forum - Lofoten

Sted: NLSH Lofoten, Store møterom, 3.etg.

Hvordan snakke om seksualitet?

Sykdom og behandling kan påvirke vår seksualitet og vår seksuelle funksjon. Dette både fordi behandlingen gir bivirkninger og fordi sykdom kan endre måten vi ser på oss selv.

Dato 27-09-2018 12:00
Slutter dato 27-09-2018 15:00
Påmelding fra 11.06.2018
Kapasitet 25
Registrert 5
Ledige plasser 20
Påmeldingsfrist 20.09.2018
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
Vedlegg Invitasjon Helsepedagogisk forum Lofoten 27 september 2018.pdf
20

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Informasjonsmøte med Selvhjelp Norge

Pasienten er kanskje helse-Norges mest uutnyttede ressurs. Hvordan kan vi som helsepersonell benytte oss av Selvhjelp Norge for å stimulere til bedre mestring av livsproblemer hos brukere?

Sted: Store møterom, 3 etasje, NLSH Lofoten

Dato 26-10-2018 09:00
Slutter dato 26-10-2018 11:00
Kapasitet 25
Registrert 2
Ledige plasser 23
Påmeldingsfrist 16.10.2018
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
23
Grunnkurs helsepedagogikk - Lofoten

Sted: NLSH Lofoten, Store møterom, 3.etg.

Helsepedagogikk er basert på fag- erfarings- og brukerkunnskap, samt kunnskap om endringsfokusert
arbeid. Målet er å fremme læring om helse og sykdom, styrke mestring og gode livsvalg når sykdom eller
skade oppstår.

Kurset er gratis. Det serveres kaffe og frukt.

Dato 27-02-2019 08:30
Slutter dato 28-02-2019 15:30
Påmelding fra 11.06.2018
Kapasitet 20
Registrert 8
Ledige plasser 12
Påmeldingsfrist 13.02.2019
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
Vedlegg invitasjon_grunnkurs_helseped_hst2018.pdf
12