Helsepedagogisk forum - Lofoten

Sted: NLSH Lofoten, Store møterom, 3.etg.

Hvordan snakke om seksualitet?

Sykdom og behandling kan påvirke vår seksualitet og vår seksuelle funksjon. Dette både fordi behandlingen gir bivirkninger og fordi sykdom kan endre måten vi ser på oss selv.

Dato 27-09-2018 12:00
Slutter dato 27-09-2018 15:00
Påmelding fra 11.06.2018
Kapasitet 25
Registrert 2
Ledige plasser 23
Påmeldingsfrist 20.09.2018
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
Vedlegg Invitasjon Helsepedagogisk forum Lofoten 27 september 2018.pdf
23
Grunnkurs helsepedagogikk - Lofoten

Sted: NLSH Lofoten, Store møterom, 3.etg.

Helsepedagogikk er basert på fag- erfarings- og brukerkunnskap, samt kunnskap om endringsfokusert
arbeid. Målet er å fremme læring om helse og sykdom, styrke mestring og gode livsvalg når sykdom eller
skade oppstår.

Kurset er gratis. Det serveres kaffe og frukt.

Dato 15-11-2018 08:30
Slutter dato 16-11-2018 15:30
Påmelding fra 11.06.2018
Kapasitet 20
Registrert 5
Ledige plasser 15
Påmeldingsfrist 01.11.2018
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
Vedlegg invitasjon_grunnkurs_helseped_hst2018.pdf
15