Events from location : Lærings- og mestringssenteret - Bodø[View Map][Get Directions]

Kurset "Sistehjelp i møte med døden" skal gi folk grunnleggende kunnskap om døden, dødsprosessen og muligheter for å bistå døende, samt kjenne til det offentliges og hjelpeapparatets tilbud.

Palliativt team/ Nordlandssykehuset inviterer til Sistehjelpskurs.

Dato 25-05-2021 09:00
Slutter dato 25-05-2021 13:00
Påmelding fra 25.02.2021
Kapasitet 10
Registrert 1
Ledige plasser 9
Påmeldingsfrist 18.05.2021
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe