Events from location : Lærings- og mestringssenteret - Bodø[View Map][Get Directions]

Sistehjelpskurs

Omsorg ved livets slutt, er det noe som interesserer deg? 

Palliativt team/ Nordlandssykehuset inviterer til Sistehjelpskurs.

Dato 13-11-2017 11:00
Slutter dato 13-11-2017 15:00
Påmelding fra 06.09.2017
Kapasitet 16
Registrert 7
Ledige plasser 9
Påmeldingsfrist 06-11-2017 23:55
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
9
Grunnkurs Helsepedagogikk - høst 2017

Målgruppe for tilbudet
Tilbudet retter seg primært mot fagpersoner i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Kurset vil søkes godkjent av de ulike fagforbundene.

Dato 27-11-2017 08:30
Slutter dato 28-11-2017 15:30
Kapasitet 20
Registrert 9
Ledige plasser 11
Påmeldingsfrist 19-11-2017 23:55
Pris per billett Kurset er gratis
Kontaktperson Odd Leithe
11