Events from location : Lærings- og mestringssenteret - Bodø[View Map][Get Directions]

Grunnkurs helsepedagogikk - Bodø

Sted: NLSH Bodø, Lærings- og mestreingssenteret, H1

Helsepedagogikk er basert på fag- erfarings- og brukerkunnskap, samt kunnskap om endringsfokusert
arbeid. Målet er å fremme læring om helse og sykdom, styrke mestring og gode livsvalg når sykdom eller
skade oppstår.

Kurset er gratis. Det serveres kaffe og frukt.

Dato 21-11-2018 08:30
Slutter dato 22-11-2018 15:30
Påmelding fra 11.06.2018
Kapasitet 20
Registrert 11
Ledige plasser 9
Påmeldingsfrist 08.11.2018
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
Vedlegg invitasjon_grunnkurs_helseped_hst2018.pdf
9