Events from location : Festsalen, Rønvik[View Map][Get Directions]

Når barn og unge er pårørende - Bodø

Nordlandssykehuset inviterer til fagdag med temaet “Når barn og unge er pårørende”, reaksjoner og behov hos barn i en vanskelig livssituasjon.

Dato 24-10-2017 08:30
Slutter dato 24-10-2017 15:00
Kapasitet 100
Registrert 99
Ledige plasser 1
Påmeldingsfrist 20.10.2017
Pris per billett Seminaravgift eksterne kr. 500,- inkl.- lunsj
Kontaktperson Odd Leithe
Kr500,00 1

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Arbeidsmiljøkonferanse 2017

HR-avdelingens arbeidsmiljøseminar med tema Humor på arbeidsplassen. Professor Sven Svebak er foredragsholder.

Dette kurset er kun for ansatte i Nordlandssykehuset HF

Dato 25-10-2017 10:00
Slutter dato 25-10-2017 15:00
Påmelding fra 13.09.2016
Registrert 80
Påmeldingsfrist 22-10-2017 23:55
Pris per billett Bare for ansatte i NLSH
Kontaktperson Odd Leithe
Fagdag TSB

Foreleser Kari Lossius er klinikkdirektør ved Stiftelsen Bergensklinikkene og universitetslektor ved Institutt for klinisk psykologi Universitetet i Bergen. Hun har arbeidet innen rusfeltet i mer enn 25 år.

Dato 27-10-2017 09:00
Slutter dato 27-10-2017 15:00
Påmelding fra 01.10.2017
Kapasitet 100
Registrert 59
Ledige plasser 41
Påmeldingsfrist 24-10-2017 23:55
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
41
Spisevansker hos barn

Norsk kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker og HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering ved Nordlandssykehuset inviterer til seminar om barn med spisevansker.

Kurset er godkjent med 9 timer vedlikehold for psykologer

Dato 30-10-2017 08:30
Slutter dato 31-10-2017 15:30
Kapasitet 100
Registrert 28
Ledige plasser 72
Påmeldingsfrist 26-10-2017 23:55
Pris per billett Seminaravgift eksterne kr. 500,- inkl.- lunsj
Kontaktperson Odd Leithe
Kr500,00 72
Autismespekterforstyrrelser og psykiske lidelser - Lik praksis i nord, Del 2

Nyere forskning slår fast at mennesker med autismespekterforstyrrelser har en forhøyet risiko for å utvikle psykiske lidelser.

Konferansen søkes godkjent som spesialistkurs/vedlikehold av spesialitet for leger og psykologer. 

Dato 02-11-2017 08:30
Slutter dato 03-11-2017 18:00
Påmelding fra 01.12.2016
Kapasitet 100
Registrert 62
Ledige plasser 38
Påmeldingsfrist 31-10-2017 23:55
Pris per billett Konferanseavgift kr.500,-
Kontaktperson Odd Leithe
Kr500,00 38