Events from location : Festsalen, Rønvik[View Map][Get Directions]

Bedriftskoret "Kor Sykt!" Vårsemester 2020

Er DU en sangglad kollega som har lyst til å treffe andre kollegaer på tvers av fagmiljøene i NLSH? Da er bedriftskoret «Kor Sykt!» noe for deg.

Dato 18-02-2020 19:00
Slutter dato 02-06-2020 21:30
Påmelding fra 03-01-2020 07:10
Registrert 32
Påmeldingsfrist 11-03-2020 23:55
Pris per billett Semesteravgift kr. 750,-
Kontaktperson Odd Leithe
Seniorkurs 2020

Nordlandssykehuset HF ønsker med dette å invitere ansatte som nærmer seg pensjonsalder til å delta på seniorkurs, hvor hovedfokus er forberedelse på overgangen fra yrkesaktivitet til pensjonering på en best mulig måte.

Målgruppe: Ansatte ved Nordlandssykehuset HF fra fylte 60 år. Ansatte med særaldersgrense på 60 år kan delta fra fylte 58 år.

Dato 01-04-2020 08:30
Slutter dato 02-04-2020 16:00
Påmelding fra 30.01.2020
Kapasitet 70
Registrert 58
Ledige plasser 12
Påmeldingsfrist 15.03.2020
Pris per billett Dette kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe
Selvmordsrisiko: Vurdering og håndtering av akutte og kroniske tilstander

Målgruppe: Behandlere i NLSH psykiatri og somatikk, fastleger i kommunehelsetjenesten

Dato 08-05-2020 09:00
Slutter dato 08-05-2020 15:00
Påmelding fra 25.02.2020
Kapasitet 100
Registrert 14
Ledige plasser 86
Påmeldingsfrist 26-04-2020 23:55
Pris per billett Kursavgift kr. 200,-
Kontaktperson Odd Leithe