Events from location : Festsalen, Rønvik[View Map][Get Directions]

Bedriftskoret "Kor Sykt!" Høstemester 2021

Er DU en sangglad kollega som har lyst til å treffe andre kollegaer på tvers av fagmiljøene i NLSH? Da er bedriftskoret «Kor Sykt!» noe for deg.

Dato 21-09-2021 19:00
Slutter dato 21-12-2021 21:30
Registrert 20
Påmeldingsfrist 06-10-2021 23:55
Pris per billett Semesteravgift kr. 750,-
Kontaktperson Odd Leithe
Kompetanseprogram for merkantile SKSD Bodø - oktober 2021

I forbindelsen med opprettelsen av SKSD var et av målene at vi skulle sørge kompetanseheving og standardisert opplæring for alle ansatte i SKSD.

Dato 14-10-2021 08:00
Slutter dato 28-10-2021 15:30
Påmelding fra 09.07.2021
Kapasitet 35
Registrert 27
Ledige plasser 8
Påmeldingsfrist 04-10-2021 07:00
Pris per billett Bare for merkantilt ansatte i SKSD
Kontaktperson Odd Leithe
Fagdag - Barn som pårørende - oktober 2021

Det er mulighet til å delta digitalt. 

Fagdagen er for Barneansvarlige og enhetsledere Nordlandssykehuset.

Dato 25-10-2021 10:00
Slutter dato 25-10-2021 15:00
Kapasitet 50
Registrert 0
Ledige plasser 50
Påmeldingsfrist 18-10-2021 07:30
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
Kompetanseprogram for merkantile SKSD Bodø - november 2021

I forbindelsen med opprettelsen av SKSD var et av målene at vi skulle sørge kompetanseheving og standardisert opplæring for alle ansatte i SKSD.

Dato 05-11-2021 08:00
Slutter dato 18-11-2021 15:30
Påmelding fra 09.07.2021
Kapasitet 35
Registrert 8
Ledige plasser 27
Påmeldingsfrist 27-10-2021 07:00
Pris per billett Bare for merkantilt ansatte i SKSD
Kontaktperson Odd Leithe