Events from location : Festsalen, Rønvik[View Map][Get Directions]

Bedriftskoret
Dato 12-02-2019 19:00
Slutter dato 04-06-2019 21:30
Påmelding fra 04-01-2019 07:10
Registrert 30
Påmeldingsfrist 25-02-2019 23:55
Pris per billett Semesteravgift kr. 750,-
Kontaktperson Odd Leithe
Mindfulness i rusbehandling av heroinavhengige

Et samarbeid mellom Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet, Indivior og HR Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering

Dato 01-03-2019 10:00
Slutter dato 01-03-2019 13:30
Kapasitet 100
Registrert 12
Ledige plasser 88
Påmeldingsfrist 21.02.2019
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
Fagsamling for lærlingeveiledere

Lærlingetjenesten inviterer til tverrfaglig samling for alle veiledere i Helsefag, Ambulansefag, Portørfag,
Logistikkfag og Kokkefag

Dato 12-03-2019 08:00
Slutter dato 12-03-2019 15:30
Kapasitet 50
Registrert 12
Ledige plasser 38
Påmeldingsfrist 05.03.2019
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
Psykisk helse i svangerskap og barsel

I svangerskapet er kvinner mer sårbare enn i andre faser i livet. De fleste har en god psykisk helse gjennom svangerskap og barsel, men for noen er dette en tid med bekymring og uro.

Dato 28-03-2019 09:30
Slutter dato 29-03-2019 15:00
Påmelding fra 07.02.2017
Kapasitet 100
Registrert 27
Ledige plasser 73
Påmeldingsfrist 18.03.2019
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset, ingen kursavgift. Andre kr. 1.500,-
Kontaktperson Odd Leithe
Seniorkurs 2019

Nordlandssykehuset HF ønsker med dette å invitere ansatte som nærmer seg pensjonsalder til å delta på seniorkurs, hvor hovedfokus er forberedelse på overgangen fra yrkesaktivitet til pensjonering på en best mulig måte.

Målgruppe: Ansatte ved Nordlandssykehuset HF fra fylte 60 år. Ansatte med særaldersgrense på 60 år kan delta fra fylte 58 år.

Dato 02-04-2019 09:00
Slutter dato 02-04-2019 16:00
Påmelding fra 30.01.2019
Kapasitet 80
Registrert 41
Ledige plasser 39
Påmeldingsfrist 17-03-2019 23:55
Pris per billett Dette kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe