Events from location : Festsalen, Rønvik[View Map][Get Directions]

Recovery

Velkommen til kompetanseløft psykoser, seminar 5.

Kompetanseløft psykoser er et samarbeid mellom Psykisk helse og rus klinikken og HR-Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering i Nordlandssykehuset. 

Godkjent av Norsk psykologforening som 11 timers vedlikeholdsaktivitet.

Dato 06-11-2018 08:30
Slutter dato 07-11-2018 15:00
Kapasitet 100
Registrert 38
Ledige plasser 62
Påmeldingsfrist 23-10-2018 23:55
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset, ingen kursavgift. Andre kr. 1.500,-
Kontaktperson Odd Leithe
1.500,00 Kr 62
Rett mat til rett pasient

Forekomsten av underernæring eller ernæringsmessig risiko hos beboere på norske sykehjem og hos eldre hjemmeboende er høy. Målet med kurset er å gi økt kunnskap til helsepersonell eller andre som jobber med syke og eldre.

Dato 16-11-2018 09:30
Slutter dato 16-11-2018 15:30
Kapasitet 100
Registrert 40
Ledige plasser 60
Påmeldingsfrist 04.11.2018
Pris per billett Seminaravgift eksterne kr. 200,- inkl.- enkel lunsj
Kontaktperson Odd Leithe
200,00 Kr 60
VIVAT desember 2018

Et to dagers kurs som hjelper deg å hjelpe mennesker i selvmordsfare.
Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er beregnet for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet.

Kurset er godkjent av Den norske legeforening, Fagforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund.

Dato 13-12-2018 08:30
Slutter dato 14-12-2018 16:00
Kapasitet 30
Registrert 0
Ledige plasser 30
Påmeldingsfrist 21.11.2018
Pris per billett Seminaravgift eksterne kr. 750,- inkl.- lunsj
Kontaktperson Odd Leithe
750,00 Kr 30
Migrasjonshelse

Migrasjonshelse er et fagfelt som omfatter utdanning, forskning og praksis som fokuserer på forholdet mellom migrasjon og helse.

Kurset søkes godkjent for leger, og er godkjent 12 timer for psykologer, sykepleiere og ergoterapeuter

Dato 06-02-2019 08:30
Slutter dato 07-02-2019 15:30
Påmelding fra 07.02.2017
Kapasitet 100
Registrert 9
Ledige plasser 91
Påmeldingsfrist 23.01.2019
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset, ingen kursavgift. Andre kr. 1.500,-
Kontaktperson Odd Leithe
1.500,00 Kr 91