Events from location : Digitalt på Whereby[View Map][Get Directions]

Grunnkurs helsepedagogikk - Digitalt - november2021

Sted: Digitalt på Whereby

Helsepedagogikk handler om å anvende pedagogiske prinsipper og verktøy for å fremme læring, mestring og helse hos brukere som har helseutfordringer og deres pårørende.

Kurset er gratis. 

Dato 03-11-2021 11:30
Slutter dato 03-11-2021 15:30
Påmelding fra 01.01.2021
Kapasitet 11
Registrert 11
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 20.10.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson LMS