Events from location : Digitalt kurs[View Map][Get Directions]

Grunnkurs helsepedagogikk - Digitalt - april 2021

Sted: Digitalt via Whereby

Helsepedagogikk handler om å anvende pedagogiske prinsipper og verktøy for å fremme læring, mestring og helse hos brukere som har helseutfordringer og deres pårørende.

Kurset er gratis. 

Dato 07-04-2021 11:30
Slutter dato 07-04-2021 15:30
Påmelding fra 11.01.2021
Kapasitet 11
Registrert 11
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 23.03.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson LMS

Læringsmål: 52/53/54

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS1 skal igjennom i løpet tiden ved Nordlandssykehuset. LIS 1 skal gjennomføre LM 52, 53 og 54. Dette vil skje digitalt

Dato 02-06-2021 14:00
Slutter dato 02-06-2021 16:00
Kapasitet 40
Registrert 0
Ledige plasser 40
Påmeldingsfrist 31.05.2021
Pris per billett Bare for LIS1 ved Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe