Events from location : Digitalt kurs[View Map][Get Directions]

ALS i Nordland

Sted: Webinar 

ALS-teamet på Nordlandssykehuset Bodø ønsker velkommen til digitalt seminar om ALS i Nordland

Webinaret er aktuelt for alle faggrupper innen primær- og spesialisthelsetjenesten i Nordland. Hensikten med webinaret er kompetansespredning rundt ALS, og tilbudet denne pasientgruppen har i Nordland, samt å etablere kontakt mellom de som jobber med pasientgruppen, på tvers av foretaks- og kommunegrenser.

 

Dato 09-09-2021 08:30
Slutter dato 09-09-2021 15:00
Registrert 10
Påmeldingsfrist 15.08.2021
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
Ungdom og utenforskap

På grunn av pandemien blir årets fagdag digital og bare på nett.

Temaet for fagdagen «Ungdom og utenforskap» er knyttet til det overordnede temaet for Verdensdagen for psykisk helse i 2021 som er «Livet under og etter en pandemi:
Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp». Vi har blant annet fått "Helsesista" som en av foredragsholderne i år, og det bli bli mulighet til å stille henne spørsmål som besvares etter foredraget. 

Dato 12-10-2021 09:00
Slutter dato 12-10-2021 12:45
Registrert 1
Påmeldingsfrist 05.10.2021
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe