Events from location : Digital konferanse[View Map][Get Directions]

Fagdag - Barn som pårørende - 2021

Denne fagdagen vil foregå digitalt. 

Fagdagen er for Barneansvarlige og enhetsledere Nordlandssykehuset.

Hjelpeapparatet har plikt til å ivareta barn og unge som er pårørende. Likevel blir barna ofte glemt når en familiesituasjon er vanskelig, og når mamma, pappa eller søsken er alvorlig syke eller i en annen vanskelig livssituasjon.

Dato 25-01-2021 10:15
Slutter dato 26-01-2021 15:00
Kapasitet 250
Registrert 63
Ledige plasser 187
Påmeldingsfrist 30-11-2020 07:30
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe

Sett av datoen 17. februar! Da går den regionale pasientsikkerhetskonferansen i Helse Nord av stabelen. Årets konferanse blir digital.

Dato 17-02-2021 08:15
Slutter dato 17-02-2021 16:00
Påmelding fra 16.11.2020
Kapasitet 930
Registrert 243
Ledige plasser 687
Påmeldingsfrist 04-02-2021 12:00
Pris per billett Ansatte i Helse Nord, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Kontaktperson Odd Leithe