Selvmordsrisiko: Vurdering og håndtering av akutte og kroniske tilstander

Målgruppe: Behandlere i NLSH psykiatri og somatikk, fastleger i kommunehelsetjenesten

Dato 08-05-2020 09:00
Slutter dato 08-05-2020 15:00
Påmelding fra 25.02.2020
Kapasitet 100
Registrert 15
Ledige plasser 85
Påmeldingsfrist 26-04-2020 23:55
Pris per billett Kursavgift kr. 200,-
Kontaktperson Odd Leithe
ProACT-kurs - mai 2020

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. 

Dato 12-05-2020 08:00
Slutter dato 12-05-2020 15:30
Kapasitet 20
Registrert 0
Ledige plasser 20
Påmeldingsfrist 05.05.2020
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
Fagdag Overvekt/Diabetes

Vi som jobber med overvekts og diabetes pasienter i Helse Nord har mange krevende behandlingsutfordringer i vår arbeidshverdag.

Dato 04-06-2020 08:15
Slutter dato 04-06-2020 17:30
Påmelding fra 06.02.2020
Kapasitet 100
Registrert 17
Ledige plasser 83
Påmeldingsfrist 01-04-2020 23:55
Pris per billett Kursavgift kr. 500,-
Kontaktperson Odd Leithe
ProACT-kurs - 9. juni 2020

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. 

Dato 09-06-2020 08:00
Slutter dato 09-06-2020 15:30
Kapasitet 20
Registrert 0
Ledige plasser 20
Påmeldingsfrist 02.06.2020
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
ProACT-kurs - 16. juni 2020

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. 

Dato 16-06-2020 08:00
Slutter dato 16-06-2020 15:30
Kapasitet 20
Registrert 0
Ledige plasser 20
Påmeldingsfrist 09.06.2020
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe