Psykisk helse i svangerskap og barsel

I svangerskapet er kvinner mer sårbare enn i andre faser i livet. De fleste har en god psykisk helse gjennom svangerskap og barsel, men for noen er dette en tid med bekymring og uro.

Dato 28-03-2019 09:30
Slutter dato 29-03-2019 15:00
Påmelding fra 07.02.2017
Kapasitet 100
Registrert 27
Ledige plasser 73
Påmeldingsfrist 18.03.2019
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset, ingen kursavgift. Andre kr. 1.500,-
Kontaktperson Odd Leithe
ProACT-kurs april

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. Opplæring og kursing i bruken av NEWS ved Nordlandssykehuset, startet i 2015.

Dato 02-04-2019 08:00
Slutter dato 02-04-2019 15:30
Kapasitet 20
Registrert 1
Ledige plasser 19
Påmeldingsfrist 26.03.2019
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
Seniorkurs 2019

Nordlandssykehuset HF ønsker med dette å invitere ansatte som nærmer seg pensjonsalder til å delta på seniorkurs, hvor hovedfokus er forberedelse på overgangen fra yrkesaktivitet til pensjonering på en best mulig måte.

Målgruppe: Ansatte ved Nordlandssykehuset HF fra fylte 60 år. Ansatte med særaldersgrense på 60 år kan delta fra fylte 58 år.

Dato 02-04-2019 09:00
Slutter dato 02-04-2019 16:00
Påmelding fra 30.01.2019
Kapasitet 80
Registrert 41
Ledige plasser 39
Påmeldingsfrist 17-03-2019 23:55
Pris per billett Dette kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe
ProACT-kurs mai

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. Opplæring og kursing i bruken av NEWS ved Nordlandssykehuset, startet i 2015.

Dato 07-05-2019 08:00
Slutter dato 07-05-2019 15:30
Kapasitet 20
Registrert 0
Ledige plasser 20
Påmeldingsfrist 30.04.2019
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
ProACT-kurs  4. juni

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. Opplæring og kursing i bruken av NEWS ved Nordlandssykehuset, startet i 2015.

Dato 04-06-2019 08:00
Slutter dato 04-06-2019 15:30
Kapasitet 20
Registrert 0
Ledige plasser 20
Påmeldingsfrist 28.05.2019
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe