Forside

Innlogging

Om oss

 

 

VIVAT desember 2023

VIVAT desember 2023

Aldersgrense 18 år.

Målgruppe: Kurset passer for deg som for eksempel jobber i helse- og sosialsektoren,
undervisningssektoren, politiet, brann og redningstjenesten, forsvaret, et trossamfunn. Kurset
passer også for deg som engasjerer deg i frivillig arbeid eller ønsker å lære å gi førstehjelp ved
selvmordsfare.

Kursets innhold: Du får mulighet til å bli mer bevisst dine egne holdninger til selvmord.
Kurslederne gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved
selvmordsfare. Vi øver på å bruke modellen. Du lærer å:

• oppdage mennesker som har det vanskelig og kan være i selvmordsfare
• stille direkte spørsmål om selvmordstanker
• hjelpe personen i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig
• arbeide med usikkerhet om å leve eller dø
• lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
• bruke hjelperessurser i lokalsamfunnet

Kurset bruker ulike læringsmetoder som forelesning, film, diskusjon, erfaringsutveksling, praktiske
øvelser og arbeid i grupper. Kurset er prosessorientert og har en faglig og pedagogisk oppbygning
som krever full deltakelse begge kursdagene.

Kurset er godkjent av følgende fagforeninger:

Den norske legeforening: Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).

Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)

Norsk Ergoterapeutforbund: Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (12 timer)

Norsk Psykologforening: Fritt spesialkurs (14 timer) og vedlikeholdskurs (14 timer)

Norsk Sykepleierforbund: Merittering for godkjenning til klinisk spesialist sykepleie/spesialsykepleie (14 timer)

Norsk Gestaltterapeut Forening: 12 timer Profesjonell faglig oppdatering i kategori D2

Program for dagene
Tirsdag 12. desember:

Kl. 08.30 Registrering og Introduksjon av kurset
Undervisningsfilm «Dødsårsak»
Utforsking av holdninger knyttet til selvmordsatferd
Kl. 12.15 Lunsj (45 min)
Kl. 13.00 Gjennomgang av kunnskap om selvmordsatferd og en modell for intervensjon ved selvmordsfare.
Som deltaker lærer du å:
• oppdage mennesker som har det vanskelig og kan være i selvmordsfare
• stille direkte spørsmål om selvmordstanker
• hjelpe personen i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig
• arbeide med usikkerhet om å leve eller dø
• lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv 
Kl. 16.00 Slutt
 
Onsdag 13. desember:
Kl. 08.30 Fortsatt gjennomgang av modell for intervensjon ved selvmordsfare
• Undervisningsfilm «Det begynner med deg»
• Diskusjon om modell for intervensjon ved selvmordsfare
• Praktisk trening på bruk av modellen
Kl. 12.30 Lunsj (45 min)
Kl. 13.15 Praktisk trening fortsetter
Kl. 15.15 Å arbeide sammen
• Hjelperrollen
• Lokal nettverksbygging
Evaluering og avslutning
Kl. 16.00 Slutt
Det er en kaffepause på formiddagen, og en på ettermiddagen, begge dager.

Informasjon

Dato 12-12-2023 08:30
Slutter dato 13-12-2023 16:00
Påmeldingsfrist 04-12-2023 07:30
Kapasitet 30
Registered 6
Ledige plasser 24
Pris per billett Seminaravgift eksterne kr. 750,- inkl.- lunsj begge dager.
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Festsalen, Rønvik