Veiledningsseminar

Veiledningsseminar

Målgruppe: Alle som er veiledere, alle som tenker på å bli det - og deres ledere

Elisabeth Carlsson, doscent ved Malmö universitet, deler sin spennede forskning og erfaring med oss. 

 

Mål for seminaret:

 Å høyne verdien og forståelsen av praksislæring
 Å skape trygghet og motivere flere til å ville være veileder
 Å se på veiledning som en del av fagutviklingen
 Å gi veilederne praktiske verktøy til bruk i veiledningen

Nordlandssykehuset ønker å gi våre veiledere en faglig oppdatering, motivasjon og gode verktøy for å utvikle veilederkompetansen.

Program 

Mandag 9. september:

08.30             Registrering
08.50 - 09.00 Velkommen til seminar
                      • Nora Frydendal Hoem
09.00 - 09.20 Hva betyr det at Nordlandssykehuset er et utdanningssykehus?
                      Hvilken kompetanse forventes av en veileder?
                      • Tonje Elisabeth Hansen
09.20 - 09.45 Ny LIS-ordning forutsetter pliktig veiledning
                      Hvordan løser vi dette i Nordlandssykehuset?
                      • Lasse Djerv
10.00 - 12.00 Fra student til kliniker - den pedagogsike veiledningsprosess
                      Planlegging, nivåtilpassing, veiledningsstrategier, vurdering og bedømming
                      • Elisabeth Carlson
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 15.00 Tema fortsetter
15.00 - 15.30 Oppsummering og spørsmål

Tirsdag 10. september

08.30 - 10.45 Temabasert veiledning - en vellykket metode
                      R3 presenterer sin metodikk for veiledning av mange studenter.
                      • Birgitte Cetin
                      • Karin Charlotte Brekken
11.00 - 12.00 Gruppeveiledning
                      • Lasse Djerv
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 15.00 Veiledning som fagutvikling
                      Praktisk og erfaringsbasert kunnskap
                      • Jonny Mækelæ
15.00 - 15.30 Oppsummering og veien videre

Med forbehold om endring

Informasjon

Dato 09-09-2019 09:00
Slutter dato 10-09-2019 15:00
Registrert 52
Påmeldingsfrist 03.09.2019
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 750,-
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Festsalen, Rønvik
Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Location Map