Forside

Innlogging

Om oss

 

 

Veiledningskurs Bodø - februar 2023

Veiledningskurs Bodø - februar 2023

Innledning:

Møtet mellom veileder og den som skal i praksis er av stor betydning. Din rolle som veileder bidrar til gode læringsmiljø, trivsel og mestring av oppgaver, og er viktig både for våre studenter, medarbeidere og fremtidige kollegaer.

På bakgrunn av innmeldte kompetansebehov og tiltakene i strategisk kompetanseplan 2021-24 inviterer vi til veilederkurs.

Gjennom deltakelse på kurset gir vi deg innføring i bruk av veiledningsverktøy som består av pedagogikk og ulike veiledningsmetoder

Målgruppe: Veiledere for elever, yrkesfaglærlinger og for studenter på bachelor og masternivå.

Begrenset antall plasser. 

Sted: Festsalen, Nordlandssykehuset Bodø 

Ved påmelding er du påmeldt del 1 og del 2 (23. februar og 23. mars).

Innhold:
Veilederkurset er 2-delt og går over 2 dager.
• Del 1 Tema som omhandler generell veiledning for elever- og lærlinger fra yrkesfag og studenter fra bachelor -og masternivå
• Del 2 Vedlikehold av ditt «veiledningsverktøy», erfaringsutvekling og fagspesifikk veiledning

Tema du vil lære mer om:
• Pedagogikk og veiledningsmetoder
• Kommunikasjon
• Bevisstgjøring av rollemodeller
• Prinsipper for veiledning
• Erfaringsutveksling

Mål for kursdagene:
• Bidra til pedagogisk kompetanse hos deg som veileder
• Veiledningsverktøy
• Gi status og bidra til trygghet i veiledningssituasjoner

 

Informasjon

Dato 23-02-2023 08:30
Slutter dato 23-02-2023 15:00
Påmeldingsfrist 01-02-2023 08:00
Kapasitet 25
Registered 22
Ledige plasser 3
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Festsalen, Rønvik

Registrering for dette arrangementet er nå stengt