Utdanningsprogram for lærlingeveiledere - Bodø 2020

Utdanningsprogram for lærlingeveiledere - Bodø  2020

 

 

 

 

Foreløpig program:

• Læreplanforståelse
• Vurdering for læring
• Kommunikasjon
   - Å være tydelig vs. tolkning
   - Å gi tilbakemelding / når det “butter” imot
   - Motivasjon
   - Hva og hvordan?
   - Samspill mellom veileder og lærling
• Bevisstgjøring av rollemodeller / taushetsplikt
• Prinsipper for veiledning
   - Teori
   - Praksis
   - Didaktikk
• Praktisk veiledning
   - Øvelser
   - Refleksjon / bruk av logg
   - Faglig tilbakemelding
• Veiledning på veiledning
• Kollegaveiledning
• Kasustikker
   - Erfaringsutveksling / oppgaver i grupper

Mål for utdanningen:
• Bidra til pedagogisk kompetanse hos veiledere / instruktører
• Incentiv for å påta seg veilederoppdrag
• Gi status og bidra til trygghet i veiledningssituasjoner
• Erfaringsutveksling i møte med andre veiledere

Informasjon

Dato 22-01-2020 10:00
Slutter dato 23-01-2020 15:00
Kapasitet 40
Registrert 23
Ledige plasser 17
Påmeldingsfrist 16.01.2020
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Festsalen, Rønvik
Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Location Map