Utdanningsprogram for lærlingeveiledere - Bodø

Utdanningsprogram for lærlingeveiledere - Bodø

Kursrom: Rom N01.032 (Nordlandssykehuset Bodø, kursrom rett over apoteket 1. etasje)

Innhold:
Mandag 9. april kl. 10:00-16:00 og Tirsdag 10. april kl. 09:00-15:00
Foreleser: Ingvild Skjetne, redaktør Lex forlag

• Læreplanforståelse
• Vurdering for læring
• Kommunikasjon
   - Å være tydelig vs. tolkning
   - Å gi tilbakemelding / når det “butter” imot
   - Motivasjon
   - Hva og hvordan?
   - Samspill mellom veileder og lærling
• Bevisstgjøring av rollemodeller / taushetsplikt
• Prinsipper for veiledning
   - Teori
   - Faglig dokumentasjon
• Praktisk veiledning
   - Øvelser
   - Refleksjon / bruk av logg
   - Faglig tilbakemelding
• Veiledning på veiledning
• Kollegaveiledning
• Kasustikker
   - Erfaringsutveksling / oppgaver i grupper

Mål for utdanningen:
• Bidra til pedagogisk kompetanse hos veiledere / instruktører
• Incentiv for å påta seg veilederoppdrag
• Gi status og bidra til trygghet i veiledningssituasjoner
• Erfaringsutveksling i møte med andre veiledere

Informasjon

Dato 09-04-2018 10:00
Slutter dato 10-04-2018 15:00
Kapasitet 20
Registrert 5
Ledige plasser 15
Påmeldingsfrist 11.03.2018
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Kontaktperson Odd Leithe
Registrering for dette arrangementet er nå stengt