Ungdom og utenforskap

Ungdom og utenforskap

På grunn av pandemien blir årets fagdag digital og bare på nett.

Temaet for fagdagen «Ungdom og utenforskap» er knyttet til det overordnede temaet for Verdensdagen for psykisk helse i 2021 som er «Livet under og etter en pandemi: Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp». 
Med dette temaet ønsker Verdensdagen for psykisk helse å belyse hvor verdifulle vi mennesker er for hverandre, og hvor viktig fellesskap og tilhørighet er for god psykisk helse. Årets kampanje oppfordrer derfor alle til å følge opp familie, venner, kollegaer, bekjente, medarbeidere, ledere og seg selv. Alle rundt oss. Ved å følge opp skaper vi fellesskap og nærhet. Dette bidrar til å forebygge ensomhet og utenforskap. Og gjelder ikke minst unge!

Vi har blant annet fått  "Helsesista" som en av foredragsholderne i år, og det bli bli mulighet til å stille henne spørsmål som besvares etter foredraget.

Har du problemstillinger/teamer du ønsker belyst i paneldebatten, kan du notere disse i påmeldingen. 

Vi etablerer en digital løsning for fagdagen, og påmeldte får tilsendt link til den løsningen som velges.

 

Litt om dagens konfransier og foredragsholderene

Jan Ivar Bårtvedt (dagens konfransier)

kommer fra Bodø og er utøvende skuespiller, instruktør og kursholder. I det daglige jobber han i Nordlandsmuseet hvor formidlerglede, trygghet og inkludering for gjestene står i sentrum. Som konferansier er han opptatt av å skape god stemning og trygge rammer for alle som er med

Danielle Hansen
Danielle er 21 år, og har vært medlem av Ungdomsrådet Nordlandssykehuset siden 2017. Danielle har vært engasjert i kultur, organisasjonsarbeid og politikk siden hun var 12 år. 

Reidun Follesø

var lenge ansatt på Nord Universitet. Nå er hun bosatt i Drammen og arbeider som professor i barnevern ved
Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Agder. Hun har forsket på og med unge i en årrekke

Tale Maria Krohn Engvik - Helsesista

Utdannet helsesykepleier fra 2010, og jobber nå med for-midling av kunnskap rundt temaene helse, barn og ungdom. Høsten 2019 ga hun ut sin første bok, «Helsesista #vågåvære»

Signe Horn

Generalsekretær for Voksne for barn i 2019, har erfaring fra flere ledende stillinger og har solid erfaring både som styre-medlem og fra politisk arbeid. Hun har vært byråd for barn og utdanning og komiteleder for kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune

Børre Lekang

jobber som psykisk helserådgiver i skolehelsetjenesten ved Bodin videregående skole. Tjenesten er et lavterskeltilbud og består av helse-sykepleiere og psykisk helserådgiver.

Utekontakten

deltar i paneldebatten. Utekontakten i Bodø driver oppsøkende sosialt arbeid overfor ungdom i risiko. Ungdom som har behov og ønske om det følges opp individuelt, og ofte i samarbeid med nettverket rundt den unge. Det jobbes dagtid, kvelder og helger.

Torild Eriksen Nordland
SLT-koordinator i Bodø kommune. SLT-modellen skal samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid. SLT-koordinatoren samarbeider tett med politi, utekontakten, barnevernet og skolene i kommunen

 

Program for fagdagen:
09.00 Velkommen
          • Jan Ivar Bårtvedt, som skal lede fagdagen
09.05 Fagdagsgruppen
          • Carina Henriksen
09.10 Musikk
          • Eli Berg og Kim Lie
09.15 Ungdomsrådet Nordlandssykehuset
          • Danielle Hansen
09.30 Du må like meg for å jobbe med meg! Om møter, magi og mestring
          • Reidun Follesø
10.00 Musikk
          • Eli Berg og Kim Lie
10.05 Pause
10.15 Våg å være
          • Helsesista
11.00 Innafor eller utenfor - rapport om ungdom og utenforskap slik ungdom ser det
          • Signe Horn, VFB
11.30 Musikk
          • Eli Berg og Kim Lie
11.35 Pause
11.45 Paneldebatt - Utekontakten, psykisk helserådgiver, Ungdomsrådet Nordlandssykehuset, SLT-Koordinator
12.15 Avslutning ved fagdagsgruppen

Fagdagen er et samarbeid mellom Nordlandssykehuset, Nord Universitetet, Den norske kirke ved Sør-Hålogaland Bispedømmeråd, Batteriet, Studentinord, Voksne for barn-Salten lokallag

Torild Eriksen Nordland, SLT-koordinator i Bodø kommune.

SLT-modellen skal samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid. SLT-koordinatoren samarbeider tett med politi, utekontakten, barnevernet og skolene i kommunen  

Informasjon

Dato 12-10-2021 09:00
Slutter dato 12-10-2021 12:45
Registrert 85
Påmeldingsfrist 05.10.2021
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Digitalt kurs

Location Map