Tvang

Tvang

Kontaktperson:
Ian Dawson, tlf. 7550 1618
konsulent SDPS
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Data fra Norsk pasientregister viser at om lag 5400 personer ble tvangsinnlagt til sammen 7 700 ganger i
Norge i 2013. Selv om tall viser en nedgang i antall oppholdsdøgn, økte antall døgn under tvang, og det er
ønskelig å få redusert disse tallene ytterligere.

Det har over tid vært et mål i Norge å få redusert bruken av tvang innen psykisk helsevern, men hvis det
viser seg å være nødvendig, skal det bli brukt riktig. Både bruker- og pårørendeorganisasjoner, fagfolk og
sentrale myndigheter har ønsket dette.

Det er for øvrig kun lovendringen i Phvl § 1-7 (5 timers ikke behovsprøvd fri rettshjelp ved § 4-4 vedtak)
som skjer i sommer (1. juli). Alle de andre og viktigste endringene (eg. samtykke kompetanse) trer i kraft 1.
september.

Program:

08.00 Registrering
09.00 Velkommen
         • Trude Grønlund
09.10 Praktiske opplysninger
         • Ian Dawson
09.15 Etiske betraktninger ved bruk av tvang
         • Tore Frost
11.30 Lunsj
12.30 Endringer i psykisk helsvernloven
         • Vårin Hellevik
14.30 Lovendringene i psykisk helsevernloven
         - betydning for kontrollkommisjonens arbeid
         • Bjørn Storli
15.30 Oppsummering
16.00 Vel hjem!

Informasjon

Dato 07-09-2017 08:00
Slutter dato 07-09-2017 16:00
Kapasitet 100
Registrert 100
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 16-08-2017 23:55
Pris per billett Ingen kursavgift
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Festsalen, Rønvik
Vedlegg invitasjon_tvang.pdf
Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Location Map