Sistehjelpskurs

Sistehjelpskurs

Omsorg ved livets slutt, er det noe som interesserer deg? Palliativt team/ Nordlandssykehuset inviterer til Sistehjelpskurs.

I løpet av livet er alle mennesker i kontakt med lidelse og død. Selv om tema knyttet til døden omtales i media hver eneste dag har de fleste mennesker svært liten kunnskap om døden, dødsprosessen og omsorgen ved livets slutt. 

Norsk palliativ forening (NPF) har i samarbeid med den danske Foreningen for Palliativ Indsats og tyske eksperter utarbeidet et internasjonalt sistehjelpskurs – et kurs for folk flest knyttet til omsorg ved livets slutt. Kurset omfatter 4 undervisningstimer med følgende emner:

1. Døden er en del av livet

2. Ønsker og rammer for livets slutt

3. Å lindre plagsomme kroppslige og psykiske symptomer 

4. Å ta farvel

Førstehjelp og sistehjelp hører sammen. Sistehjelpskurs skal supplere førstehjelpskurs og føre til at så mange mennesker som mulig skal ha en grunnleggende kunnskap om døden, dødsprosessen og muligheter for å bistå døende, samt kjenne til det offentliges og hjelpeapparatets tilbud. Kurset krever ingen forkunnskaper, og er beregnet på den vanlige kvinne og mann. 

 

Praktiske opplysninger:

Tid: Torsdag 8. juni 2017 kl. 11 - 15

Sted: Lærings- og Mestrings Senteret, Nordlandssykehuset

Pris: Kurset er gratis.

NB: Begrenset antall plasser. Maks 16 deltakere.
Pårørende og øvrige interesserte prioriteres men helsepersonell er også velkommen til å påmelde seg.

Påmelding:  Bruk link nedenfor
Ved problemer med påmelding kontakt Odd Leithe på tlf. 7550 1100  

Påmeldingsfrist: 1. juni 2017

Har du spørsmål om kurset ta kontakt med:
Palliativt team på tlf. 906 65 398 eller 907 70 159.

Velkommmen!

 

Informasjon

Dato 08-06-2017 11:00
Slutter dato 08-06-2017 15:00
Kapasitet 16
Registrert 16
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 01-06-2017 23:55
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Lærings- og mestringssenteret - Bodø
Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Location Map