Sistehjelp i møte med døden - mai 2021

Kurset er avlyst

Spørsmål om kurset: ta kontakt med Palliativt team på tlf. 907 70 159.

I løpet av livet er alle mennesker i kontakt med lidelse og død. Selv om tema knyttet til døden omtales i media hver eneste dag har de fleste mennesker svært liten kunnskap om døden, dødsprosessen og omsorgen ved livets slutt.

Kurset omfatter 4 undervisningstimer med følgende emner:
1. Døden er en del av livet
2. Ønsker og rammer for livets slutt
3. Å lindre plagsomme kroppslige og psykiske symptomer
4. Å ta farvel

Førstehjelp og sistehjelp hører sammen. Sistehjelpskurs skal supplere førstehjelpskurs og føre til at så mange mennesker som mulig skal ha en grunnleggende kunnskap om døden, dødsprosessen og muligheter for å bistå døende, samt kjenne til det offentliges og hjelpeapparatets tilbud. Kurset krever ingen forkunnskaper, og er beregnet på den vanlige kvinne og mann.

Målgruppe
Kurset er beregnet på den vanlige kvinne og mann. Pårørende og øvrige interesserte prioriteres, men helsepersonell er også velkommen.

Praktisk informasjon
Kurset er gratis og man må melde seg på i sykehuset kursportal, se faktaboks. Du trenger ikke henvisning fra lege for å delta og kurset krever ingen forkunnskaper. Smitteverntiltak knyttet til den pågående pandemien gjør at vi har begrenset antall plasser, maks 10 deltagere.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje.


Ved problemer med påmelding kontakt Odd Leithe på tlf. 7550 1100

Velkommmen!

Informasjon

Dato 25-05-2021 09:00
Slutter dato 25-05-2021 13:00
Påmelding fra 25.02.2021
Kapasitet 10
Registrert 1
Ledige plasser 9
Påmeldingsfrist 18.05.2021
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Lærings- og mestringssenteret - Bodø

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Location Map