Selvmordsrisiko: Vurdering og håndtering av akutte og kroniske tilstander

Selvmordsrisiko: Vurdering og håndtering av akutte og kroniske tilstander

Vi har dessverre måttet avlyse fagdagen som var planlagt avholdt 8. mail. Dette med bakgrunn i situasjonen med koronaviruset. 

Læringsmål:
• Kunne foreta en selvmordsrisikovurdering
• Mestre dokumentasjon
• Kunne reflektere rundt ansvar, rolle og egne reaksjoner
• Kunne skille mellom avgrensede suicidale episoder og mer kronisk suicidalproblematikk
• Kjenne til utfordringer i behandling av pasienter med sistnevnte problematikk og
strategier for å overkomme disse

Målgruppe: 
Behandlere i NLSH psykiatri og somatikk, fastleger i kommunehelsetjenesten

Undervisningsmetodikk:
Kurset baserer seg på forelesninger og aktiv deltakelse i form av spørsmål og
kommentarer.

Program for dagen:
09:00 – 12:00 Begreper, omfang, risikofaktorer. 

                       • Hvorfor og hvordan gjøre en selvmordsrisikovurdering?
                       • Dokumentasjon.
                       • Sikkerhetsplan og andre tiltak ved akutt suicidalitet

12:00 – 12:45 Lunsj

12:45 – 15:00 Kronisk suicidalitet; diagnostikk, behandling, håndtering av utfordrende atferd


Kursholder:
Fredrik A. Walby, Spesialist i klinisk voksenpsykologi og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging. Leder Nasjonalt Kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern
og tverrfaglig spesialisert behandling. Over 10 års erfaring fra akuttpsykiatrisk avdeling samt Psykiatrisk legevakt. Sentral i  utarbeidelsen av Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern.

Informasjon

Dato 08-05-2020 09:00
Slutter dato 08-05-2020 15:00
Påmelding fra 25.02.2020
Kapasitet 100
Registrert 54
Ledige plasser 46
Påmeldingsfrist 10-03-2020 23:55
Pris per billett Kursavgift kr. 200,-
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Festsalen, Rønvik
Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Location Map