Selvmordsrisiko: Vurdering og håndtering av akutte og kroniske tilstander

Selvmordsrisiko: Vurdering og håndtering av akutte og kroniske tilstander

 Målgruppe: Fagdagen er for medarbeidere i PHR-klinikken og leger i somatiske klinikker ved Nordlandssykehuset

Skal du følge fagdagen digitalt, vil lenke bli sendt til e-postadressen som du registerer ved påmelding. Utsending av lenken skjer ca. 30 minutter før fagdagen starter. 

 

Læringsmål:
• Kunne foreta en selvmordsrisikovurdering
• Mestre dokumentasjon
• Kunne reflektere rundt ansvar, rolle og egne reaksjoner
• Kunne skille mellom avgrensede suicidale episoder og mer kronisk suicidalproblematikk
• Kjenne til utfordringer i behandling av pasienter med sistnevnte problematikk og strategier for å overkomme disse

Målgruppe: 
Behandlere i NLSH psykiatri og somatikk, fastleger i kommunehelsetjenesten

Undervisningsmetodikk:
Kurset baserer seg på forelesninger og aktiv deltakelse i form av spørsmål og
kommentarer.

Program for dagen:
09:00 – 12:00 Begreper, omfang, risikofaktorer. 

                       • Hvorfor og hvordan gjøre en selvmordsrisikovurdering?
                       • Dokumentasjon.
                       • Sikkerhetsplan og andre tiltak ved akutt suicidalitet

12:00 – 12:45 Lunsj

12:45 – 15:00 Kronisk suicidalitet; diagnostikk, behandling, håndtering av utfordrende atferd

Program med forbehold om endringer.


Kursholder:
Fredrik A. Walby, Spesialist i klinisk voksenpsykologi og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging. Leder Nasjonalt Kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling. Over 10 års erfaring fra akuttpsykiatrisk avdeling samt Psykiatrisk legevakt. Sentral i  utarbeidelsen av Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern.

Informasjon

Dato 26-11-2021 09:00
Slutter dato 26-11-2021 15:00
Kapasitet 170
Registrert 146
Ledige plasser 24
Påmeldingsfrist 25-11-2021 07:30
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Festsalen, Rønvik

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Location Map