Selvmordsrisiko: Vurdering og håndtering av akutte og kroniske tilstander

Selvmordsrisiko: Vurdering og håndtering av akutte og kroniske tilstander

Læringsmål:
- Kunne foreta en selvmordsrisikovurdering
- Mestre dokumentasjon
- Kunne reflektere rundt ansvar, rolle og egne reaksjoner
- Kunne skille mellom avgrensede suicidale episoder og mer kronisk suicidalproblematikk
- Kjenne til utfordringer i behandling av pasienter med sistnevnte problematikk og strategier for å overkomme disse

Undervisningsmetodikk:
Kurset baserer seg på forelesninger og aktiv deltakelse i form av spørsmål og kommentarer.

Program:
08:30 – 09:00 Registrering
09.00              Velkommen ved klinikksjef Hedda Soløy_Nilsen
09:00 – 12:00 Begreper, omfang, risikofaktorer. Hvorfor og hvordan gjøre en selvmordsrisikovurdering? Dokumentasjon. Sikkerhetsplan og andre tiltak ved akutt suicidalitet

12:00 – 12:45 Lunsj

12:45 – 15:00 Kronisk suicidalitet; diagnostikk, behandling, håndtering av utfordrende atferd
Pauser legges inn etter behov.

Kursholder:
Fredrik A. Walby Spesialist i klinisk voksenpsykologi og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging. Leder Nasjonalt Kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling. Over 10 års erfaring fra akuttpsykiatrisk avdeling samt Psykiatrisk legevakt. Sentral i utarbeidelsen av Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern.

Informasjon

Dato 26-03-2019 09:00
Slutter dato 26-03-2019 15:00
Kapasitet 100
Registrert 100
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 21.03.2019
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Festsalen, Rønvik
Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Location Map