Forside

Innlogging

Om oss

 

 

Selvmord og selvmordsforebygging i psykisk helsevern - 2023

Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Målgruppe:
Alle ansatte som jobber med problemstillingen, ansatte i kommunehelsetjenesten, 
miljøtjenesten og fastleger.
 
Kursdagen vil bare bli streamet for ansatte i Nordlandssykehuset Lofoten og Vesterålen
Kurset søkes godkjent i henhold til gjeldende regler i de respektive fagforeninger
 
Foredragsholder:

Fredrik A Walby

 

 

 

Fredrik A. Walby
Spesialist i klinisk voksenpsykologi og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging. Leder Nasjonalt Kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling. Over 10 års erfaring fra akuttpsykiatrisk avdeling samt Psykiatrisk legevakt. Sentral i  utarbeidelsen av Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern.
 
 
 
 
 
 
 
 
Undervisningsmetodikk: 
Kurset baserer seg på forelesninger og aktiv deltakelse i form av spørsmål og kommentarer.
 
Timeplan
08:00 – 08:30 Registrering
12:00 – 12:45 Lunsj
12:45 – 15:30 Tema fortsetter
Pauser legges inn etter behov
 
Tema:
• Selvmord hos pasienter i psykisk helsevern, med særlig fokus på selvmord under døgnopphold
• Hvorfor bør vi flytte fokus fra selvmordsrisiko til systemperspektiver
• Reviderte nasjonale retningslinjer for selvmord: Hva er nytt?
 
Det blir dialog og anledning til å tilpasse innhold underveis.
 
Program med forbehold om endringer
 
 

Informasjon

Dato 24-11-2023 08:30
Slutter dato 24-11-2023 15:30
Påmeldingsfrist 17-11-2023 07:30
Registered 200
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF.
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Festsalen, Rønvik

Registrering for dette arrangementet er nå stengt