Sammen@Ungdom

Kontaktperson: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

På konferansen presenteres kunnskap om ungdom i risiko. Tema som avhengighet, psykisk helse og marginalisering blir lagt vekt på i kontekster som familie, skole og arbeid. Konferansen vil vektlegge ungdoms medvirkning og hvordan vi kan samarbeide med ungdom i risiko. Det er unge  som er i ulike overganger fra statusen som barn til voksen. Eksempler fra samarbeidsprosjekter inklusivt TRU-prosjektet ved Rusteamet vil bli presentert i hovedprogrammet og i sesjonene på konferansen. Av innledere kan nevnes professor i barnevern Reidun Follesø, Nord universitet,  rusforsker og  professor Willy Pedersen, Universitet i Oslo, avdelingsleder Lisbeth Skibenes, Stavanger kommune og rådgiver og psykologspesialist Kari Bøckmann, Nordlandsykehuset. Barnevernsproffene og forandringsfabrikken starter det hele med et brukerperspektiv på det å samarbeide med fagpersoner i overganger.

Det er Fylkesmannen i Nordland, Nord universitet og Nordlandssykehuset som inviterer til konferanse på universitetet.

Vi håper at unge, pårørende, forskere og praktikere som arbeider sammen med ungdom vil komme til Nord Universitet disse to dagene.

Vi møtes på Auditorium Petter Dass

Mandag 25. september

08.30 – 09.00 Kaffe og registering
09.00 – 09.15 Åpning og velkomst
Fylkesmannen hilser – Seniorrådgiver Sita Grepp
Kulturelt innslag. Elever ved Bodø videregående skole
09.15 – 10.30 Hvordan kan dere hjelpe oss klokt i overgangen mellom ung og voksen?
Unge proffer i Forandringsfabrikken
Pause
10.45 – 11.15 Tverrfaglig samarbeid og samhandling med unge. Seksjonsleder psykisk helse og rus Jon Tomas Finnson, Helse Nord
11.15 – 11.30 Tilgjengelig behandling for ungdom med avhengighetsproblemer.
Prosjektleder Ståle Sårheim, Rusteamet, Nordlandssykehuset
11.30 – 12.30 Lunch - Kantina
12.30 – 13.30 Ungdom i risiko, rus og sosialisering. Professor Willy Pedersen.
Pause
13.45 - 16.00  Tre sesjoner

Sesjon 1. Ungdom, kompetanse og arbeid
Ordstyrere: Beate Brinchmann og Ivar Karlsen
13.45 – 14.15 IPS – erfaring i Bodø. Psykologspesialist Beate Brinchmann, Nordlandssykehuset
14.15 – 14.35 – Unge voksne under tidlig avklaring. Stipendiat Hilde Åsheim, Nord universitet
Pause
14.40 – 15.20. Ungdom, arbeid og spillproblematikk. Psykolog Kent Moland, Rusteamet, Nordlandssykehuset
15.20 – 16.00 – Tverretatlig samarbeid med unge i framtiden fra et NAV-perspektiv. Jobbspesialist Veronika Hansten, Nav Bodø og NAV leder Ivar Karlsen, NAV Bodø

Sesjon 2. Ungdom, psykisk helse, utdanning og risiko
Ordstyrere: Grete Willumsen og John Arne Hunstad
13.45 – 14.15 – Ungdom, utdanning og risiko. Forsker II Cecilie Høj Anvik, Nordlandsforskning
14.15 – 14.45 – Ungdom og selvskading. Førsteamanuensis Carina Fjelldal, Nord universitet
Pause
15.00 – 15.30 – «Vær i skole» - prosjektet. Prosjektleder Terje Jonassen og Forsker II Terje Olsen, Nordlandsforskning
15.30 – 16.00 – Brukermedvirkning som problem i arbeid med ungdom og psykisk helse. Stipendiat Esben Søndergaard Bruun Olesen, Nord universitet

Sesjon 3. Medvirkning i tverrfaglig samarbeid
Ordstyrere: Janne Joakimsen og Tarald Sæstad
13.45 – 14.15 Pårørende i tverrfaglig samarbeid. Olav Edvardsen. Et farsperspektiv
14.15 – 14.45 Tverrfaglig samarbeid om unge i Felles Ansvar. Ingunn Dalen og Rune Røbekk
Pause
15.00 – 15.30 – Samarbeid om ungdomsstraff. Forsker II Ann Kristin Eide, Nordlandsforskning
15.30 – 16.00 – Dialogkafe med ungdom. Førsteamanuensis Catrine Torbjørnsen Halås, Nord universitet og ungdommer fra Bodø videregående skole

19.00 Tapasbuffet med velkomstdrikk kr. 385 (Betales individuelt til restaurant)


Tirsdag 26. september
08.30 – Åpning – kulturelt innslag ved Maiken Vembre
08.45 – 09.30 Et nordisk perspektiv på ungdom i risiko. Professor Reidun Follesø, Nord universitet og Forsker II Terje Olsen, Nordlandsforskning
Pause
09.45 – 10.15 Utfordringsbildet blant ungdom i Nord-Norge, basert på Ungdata-tall. Seniorrådgiver Trude Aalmen, KORUS- Nord
10.15 – 10.45 Tverrfaglig samarbeid ved overganger. Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm, BUF-etat, Region nord
10.45 – 11.15 Tverrfaglig samarbeid og bruk av IP i overganger i DUE-tiltaket. Marthe Seivaag Mikalsen, DUE-koordinator, Bodø kommune
Pause
11.30 – 12.00 Møte mellom ungdom, pårørende og hjelpeapparatet i Stavanger. Presentasjon av erfaringer, utfordringer og troen på hva som virker.  Lisbeth Skibenes, Avdelingsleder ved K46, Stavanger Lisbeth Skibenes, Avdelingsleder ved K46, Stavanger
12.00 – 12.30 Hvordan har familien det når ungdom ruser seg? Psykologspesialist/ rådgiver Kari Bøckmann, Nordlandsykehuset

Avslutning, diskusjon i panel

13.00 Lunch

Informasjon

Dato 25-09-2017 08:30
Slutter dato 26-09-2017 13:30
Påmelding fra 01.06.2017
Kapasitet 130
Registrert 130
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 27-08-2017 23:55
Pris per billett Kr. 500,- inkl. lunsj og forfriskninger begge dager
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Nord universitet
Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Location Map