Regional pasientsikkerhetskonferanse 2019

Regional pasientsikkerhetskonferanse 2019

 

 

 

 

 Sted: Scandic Havet, Bodø 

Bestillingskode for avtalepris for overnatting på Scandic Havet  BPAS130219

Program:
13. februar
11.00-12.00 Registrering/lunsj
12.00-17.30 Foredrag og gruppearbeid

20.00 Middag

14. februar
08.30-11.00 Parallellsesjoner
11.00-12.00 Lunsj
12.00-15.00 Foredrag og gruppearbeid

Programmet finner du her

Informasjon om parallellsesjonene 14. februar:

Sesjon: Melde for å lære
For hvem: Alle
Hvor? Storsal del 1, Scandic Havet
Info om sesjonen: Hvordan kan meldinger om uønskede hendelser og nesten-hendelser benyttes til læring og forbedring? Med utgangspunkt i uønskede pasienthendelser meldt i DocMap, trener deltakerne i gruppe på å analysere årsaker til hendelsen og utarbeide tiltak for å unngå gjentakelse. Det legges opp til en interaktiv sesjon med diskusjon og gruppearbeid.
Målgruppe: alle som er involvert i oppfølging av uønskede hendelser. Ledere er spesielt velkommen.

Sesjon: Forbedring for alle
For hvem: Alle
Hvor? Møterom, Scandic Havet
Info om sesjonen: På denne sesjonen får man kjennskap til hvordan man kan bidra til forbedringer i sin enhet og avdeling ved bruk av forbedringsmodellen. Vi vil bruke forbedringsarbeid fra foretakene som kasuistikker slik at modellen lar seg forstå i praksis. Vi skal også gjøre morsomme øvelser for å forstå PDSA (Plan, Do, Study, Act).

Sesjon: Brukermedvirkning i forbedringsarbeid
For hvem: Alle
Hvor? Storsal del 2, Scandic Havet
Info om sesjonen: Pasienter og pårørende er sentrale kunnskapskilder og samarbeidspartnere når vi skal forbedre våre tjenester. Hvordan kan vi legge best mulig til rette for god brukermedvirkning i forbedringsprosjekter? Eksempler fra flere prosjekter, forslag til rutiner samt gruppearbeid med fokus på hva som må til for å sikre god brukermedvirkning i ulike faser av et prosjekt.

Sesjon: Styreseminar
For hvem: Kun for foretaksledelse og styremedlemmer
Hvor? Møterom, Scandic Bodø
Info om sesjonen: Seminar som skal gi bedre innblikk i ulike aspekter av styrets og foretaksledelsens rolle i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Sesjon: GTT Seminar
For hvem: Kun for GTT team
Hvor? Refleksjon, Scandic Havet
Info om sesjonen: For første gang får alle GTT-teamene i Helse Nord anledning til å møtes. Den nye rapportløsningen vil bli demonstrert og det vil bli presentert siste nytt fra nasjonalt GTT- seminar og forskning. Samlingen har som mål at teamene skal utveksle erfaringer og få inspirasjon til hvordan vi kan bruke GTT-resultater til forbedringsarbeid i regionen.

 

Informasjon

Dato 13-02-2019 11:00
Slutter dato 14-02-2019 15:00
Kapasitet 355
Registrert 356
Ledige plasser -1
Påmeldingsfrist 23.01.2019
Pris per billett Ansatte i Helse Nord, ingen kursavgift. Andre kr. 2.500,-
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Scandic Havet, Bodø
Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Location Map