Regional lanserings- og implementeringskonferanse

Regional lanserings- og implementeringskonferanse

Pakkeforløp for psykisk helse og rus trer i kraft 1.januar 2019

I samarbeid med Helsedirektoratet inviterer Helse Nord RHF og helseforetakene til konferanse for lansering og implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Konferansen vil være en felles arena for brukerorganisasjonene, ledere og beslutningstakere fra Helsedirektoratet, spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester. For å lykkes med implementering er vi avhengige av at de som jobber i tjenestene og bruker- og pårørenderepresentanter engasjerer seg i arbeidet. Vi håper at så mange som mulig setter av tid til å delta på konferansene.

Pakkeforløpene skal legge til rette for gode individuelle pasientforløp gjennom enda bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. Brukermedvirkning står sentralt. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Det er til nå utviklet syv pakkeforløp. Tre generelle forløp implementeres først og pasienter skal kunne henvises til disse fra 1. januar 2019. Pasienter kan henvises til de tilstandsspesifikke pakkeforløpene fra 15. februar 2019. Mer informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus finner du her.

Konferansen retter seg mot:
• Ledere og relevante fagpersoner innen psykisk helsevern og TSB i Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF
• Fastleger, ledere og ansatte innen psykisk helsetjenester, rusarbeid og tjenester for barn og unge i kommunene.
• Politikere med interesser og ansvar for psykisk helse, tjenester for barn og unge, og rustjenester i kommuner og fylkeskommuner
• Bruker – og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse og rus
• Interesseorganisasjoner

Program 

Konferansier: Asbjørn Larsen (RIO)

08.30–09.00 Registrering
09.00-09.30 Velkommen
                     Helse Nord RHF – Fagdirektør Geir Tollåli
                     NLSH – Fagsjef Tonje Elisabeth Hansen
                     Rio – Asbjørn Larsen
09.35-10.05 Et løft for sterkere brukerinvolvering
                     Kitt-Anne J Hansen – RIO
                     Ole Marius Jonsen – Mental helse
10.05-10.20 Pause og kaffe
10.20-11.00 Overordnet målsetting, forventninger og muligheter med innføring av pakkeforløpene
                    Gitte Huus – Helse og omsorgsdepartementet
11.00–11.30 Måling og evaluering
                     Kari Aanjesen Dahle – Helsedirektoratet
                     Bente Urfjell - Helsedirektoratet
11.30-12.30 Lunsj
12.30-13.15 Presentasjon av de tre generelle pakkeforløpene
                    Torhild Torjussen Hovdal - Helsedirektoratet
13.15-14.00 Lokale praksiseksempler
                    Gunnhild Paulsen og Linda Haug - Bø kommunes Barne- og ungdomsteam
                    Torunn Alveng og Gry Stemland - LAR-konsulentenes arbeid
                     Kamilla K. Mathisen – Utviklingen av pakkeforløpene
14.00-14.15 Kaffe og kaker
14.15-14.50 Somatisk helse og levevaner
                     Hedda Soløy Nilsen og Erling Kvig – pakkeforløp i Psykoseenhet
                     Torhild Torjussen Hovdal - Helsedirektoratet
14.50-15.20 Veien videre
                     Danielle Johanna Hansen, Matilde Mørk Pedersen
                     og Lars Herman Nordland – Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset
                     Tarald Sæstad – Prosjektleder pakkeforløp Nordlandssykehuset
15.20-15.30 Avslutning
                      Seksjonsleder fagavdeling, Helse Nord RHF Jon Tomas Finnsson

Deltakelse på videolink
Konferansen vil streames direkte. Psykisk helse og rus er et stort tjenestefelt i regionen med svært mange ansatte. De som ikke får anledning til å delta i festsalen i Bodø, inviteres til å overvære konferansen gjennom videolink på sitt lokale DPS/SPHR/BUP.

Salten DPS og Fauske BUP/SDPS
Kontaktperson og påmelding: Ian Dawson
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Lofoten DPS
Kontaktperson og påmelding: Avdelingsleder Desirèe Høgmo
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Husk å skrive at det gjelder Lofoten

Vesterålen DPS
Kontaktperson og påmelding: Avdelingsleder Desirèe Høgmo
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Husk å skrive at det gjelder Vesterålen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland Brønnøysund
Kontaktperson og påmelding Grete Andreassen: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Husk å skrive det gjelder Brønnøysund.

Senter for psykisk helse og rus Mo i Rana
Kontaktperson og påmelding Jeanette Cathrin Pedersen:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Senter for psykisk helse og rus Mosjøen
Kontaktperson og påmelding Børge Nordås:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland Sandnessjøen
Kontaktperson og påmelding Grete Andreassen: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Husk å skrive det gjelder Sandnessjøen.

Eventuelt kan du følge med på PCen fra ditt eget kontor.
Link til livestream: https://companycast.live/webcast/2e342siu/

Informasjon

Dato 08-10-2018 08:30
Slutter dato 08-10-2018 15:30
Kapasitet 110
Registrert 80
Ledige plasser 30
Påmeldingsfrist 30.09.2018
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Festsalen, Rønvik
Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Location Map