Psykisk helse i svangerskap og barsel

Psykisk helse i svangerskap og barsel

I svangerskapet er kvinner mer sårbare enn i andre faser i livet. De fleste har en god psykisk helse gjennom svangerskap og barsel, men for noen er dette en tid med bekymring og uro. Det kan være engstelse for at tidligere psykiske problemer skal gjøre seg gjeldene, eller det kan være førstegangs opplevelse av psykisk lidelse. Kunnskap om dette er viktig for helsepersonell både i og utenfor spesialisthelsetjenesten. RBUP Øst og Sør har egen videreutdanning, og vi er så heldig at en av foreleserne kommer hit til oss i to dager.

Foredragsholder:
Gro Vatne Brean er spesialrådgiver i Seksjon for sped- og småbarn ved RBUP Øst og Sør. Gro er spesialist i klinisk psykologi og har siden studietiden vært opptatt av svangerskap, barsel, og sped- og småbarns tid.

Hun har ansvar for videreutdanning i psykoterapi for gravide, og implementeringen av kartleggings- og diagnosesystemet DC 0-3 R.

Gro har jobbet både med barnevern, barne- og ungdomspsykiatri, og voksenpsykiatri. Hun har også jobbet i privatpraksis og har på den måten hatt ulike “inngangsporter” til arbeidet med gravide, sped- og småbarn. Nå arbeider hun klinisk med disse gruppene i privatpraksis (ITF) og ved RBUP.

Program
Torsdag 28. mars
Det psykologiske svangerskapet
På denne dagen vil vi fokusere på det psykologiske svangerskapet. Først gjennom å se på “normalutviklingen” de aller fleste kvinner går gjennom, deretter mer spesifikke utfordringer den enkelte kvinne har, og ikke minst viktige tiltak i møtet med sårbare gravide.

09.30-10.00 Registrering
10.00-12.00 Forelesning inklusiv pause - Gro Vatne Brean
12.00-12.30 Lunsj
12.30-13.00 Psykisk syk med barn i magen - Elisabeth heldahl, erfaringskonsulent
13.00-16.00 Forelesning inklusiv pause- Gro Vatne Brean

Fredag 29. mars
Medfølelse og selvmedfølese. Egenomsorg i møte med sårbare andre.
På denne dagen vil vi fokusere på egen sårbarhet i møte med sårbare andre, og se hvordan kunnskap om dette, både kan hjelpe oss som hjelpere, men også være et viktig bidrag i det faktiske møte med svangerskap, fødsel og barseltid.

Dagen vil inneholde teori og praktiske øvelser.

09.00-11.30 Forelesninger inklusiv pause
11.30-12.00 Lunsj
12.00-15.00 Forelesninger inklusiv pause

 

 

Informasjon

Dato 28-03-2019 09:30
Slutter dato 29-03-2019 15:00
Påmelding fra 07.02.2017
Kapasitet 100
Registrert 46
Ledige plasser 54
Påmeldingsfrist 24.03.2019
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset, ingen kursavgift. Andre kr. 1.500,-
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Festsalen, Rønvik
Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Location Map