Primær HPV-screening

Primær HPV-screening

Det blir nye tider i livmorhalsprogrammet med molekylær HPV-test som primær screeningmetode. Målet med fagdagen er å formidle kunnskap om forebygging av livmorhalskreft generelt og om de nye forandringer og oppfølgingsrutiner som følger den nye screeningmetoden. Vi har derfor invitert anerkjente forelesere innen patologifeltet fra avdelingene knyttet til pilotprosjektet for HPV som primærscreening i pilotfylkene og kreftregisteret.

Målgruppen for fagdagen er allmennleger, gynekologer, patologer, mikrobiologer, bioingeniører, jordmødre, helsesekretærer og andre faggrupper involvert i, eller med interesse for, forebygging av livmorhalskreft.

I 2014 begynte Patologiavdelingen under Diagnostisk Klinikk ved Nordlandssykehuset organiseringen av årlige fagdager innen livmorhalscytologi-screening. Den første fagdagen var begrenset til patologiavdelingen/diagnostikk klinikk ved Nordlandssykehuset, i 2015 var kvinneklinikken ved Nordlandssykehuset med på fagdagen med deltagelse fra våre kolleger på UNN/UiT. I 2016 ble privatpraktiserende gynekologer i Bodø invitert på fagdagen. I år utvider vi vår fagdag ytterligere, vi inviterer alle fastlegekontor og andre interesserte til å delta og sender invitasjon til Klinisk Patologi ved UNN for videre distribusjon i Troms-Finnmark.

Nordlandssykehuset fagdag for livmorhalscytologi er tenkt som et årlig fast arrangement for å utveksle erfaringer og kunnskap mellom fagmiljøene i regionen og rekvirentene.
Fagdagen vil forhåpentligvis utvides ytterligere i 2019 for å forsterke kommunikasjon og samarbeid i regionen.

Det vil bli søkt om at fagdagen skal gi tellende timer for leger og bioingeniører.

 

Velkommen!
Hilsen Patologiavdelingen ved Diagnostisk Klinikk, Nordlandssykehuset i Bodø


Program for dagen
11.00 – 11.05 Velkommen
11.05 – 11.35 Cytologiscreening ved Patologiavdelingen NLSH
11.35 – 12.20 Nye tider i Livmorhalsprogrammet – Molekylære tester gir sikrere diagnostikk
                       • Hans Kristian Haugland (Haukeland universitetssykehus)
12.20 – 13.15 Lunsj
13.15 – 14.00 Forventninger og krav til HPV-test i primærscreeningen.
                       • Olav Karsten Vintermyr (Haukeland universitetssykehus)
14.00 – 14.45 Endring av primær screeningsmetode
                       – Praktiske konsekvenser for rekvirentene og cytologilaboratoriene.
                       • Maj-Liv Eide (St. Olavs hospital)
14.45 – 15.00 Kaffe
15.00 – 15.45 Erfaringer og resultater fra HPV primærscreening i pilotfylkene
                        • Birgit Engesæter (Kreftregisteret)
15.45 – 16.30 HPV-test, hvordan ta en god prøve og hvordan informere HPV-positive kvinner
                        • Lene Hejna Pedersen (St. Olavs hospital)
16.30 – 16.45 Kaffe
16.45 – 17.30 HPV, celleforandringer og kreft.
                        • Sveinung Sørbye (UNN)
17.30 – 17.45 Prøvemerking/ID-sikring
                       • Laboratoriekonsulent/bioingeniør (Noklus)
17.45 – 18.00 Diskusjon og avslutning

Informasjon

Dato 25-10-2018 11:00
Slutter dato 25-10-2018 18:00
Påmelding fra 07.08.2018
Kapasitet 52
Registrert 46
Ledige plasser 6
Påmeldingsfrist 17-10-2018 23:55
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset, ingen kursavgift. Andre kr. 750,-
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Nordland kultursenter, Valhall
Vedlegg invitasjon-program_diagn_fagdag.pdf
Registrering for dette arrangementet er nå stengt