Når barn og unge er pårørende - Bodø

Når barn og unge er pårørende - Bodø

Nordlandssykehuset inviterer til fagdag med temaet “Når barn og unge er pårørende”, reaksjoner og behov hos barn i en vanskelig livssituasjon.Temaet er relevant for alle som i sitt arbeid møter barn, unge og/eller familier som står i en utfordrende hverdag med sykdom.

Målgruppe: Barneansvarlige, ledere, helsepersonell generelt i Nordlandssykehuset, ansatte i kommunehelsetjeneste, barnevernstjeneste, barnehager og skoler.

Program
Tirsdag 24. oktober

08.30 Registrering og kaffe
09.00 - 09.45 Innledning med presentasjon av case og aktuelle risiko- og beskyttelsesfaktorer
10.00 - 10.45 Spesielt utsatte grupper av barn og forebyggende tiltak
11.00 - 12.00 Vanlige sorgreaksjoner, og sårbarhet for å utvikle posttraumatisk stresslidelse
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 14.00 Barns forståelse av døden i ulike aldersfaser, med video om barns sorg etterfulgt av refleksjon i plenum
14.15 - 15.00 Hva hjelper barnet – og når trenger barnet mer hjelp?
                      Oppsummering og avslutning

Med forbehold om endring

Foredragsholder
Trude Reinfjell er ansatt som førsteamanuensis og psykologspesialist ved Psykologisk institutt, NTNU. Hun ble ferdigutdannet Cand.psychol. i 1993 ved Universitetet i Oslo. Etter avsluttede studier har hun arbeidet med barn og unge i belastende livssituasjoner og deres familier, både ved barnekreftavdelingen, St. Olavs Hospital, i Kreftforeningen og innenfor psykisk helsevern for barn og unge (BUP), og som privatpraktiserende psykolog ved Trondheim Psykologsenter. Hun underviser om temaene sorg, kriser og traumer for studentene på profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU. I tillegg er forskning en stor del av hennes nåværende stilling ved Psykologisk institutt.

Informasjon

Dato 24-10-2017 08:30
Slutter dato 24-10-2017 15:00
Kapasitet 100
Registrert 100
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 20.10.2017
Pris per billett Seminaravgift eksterne kr. 500,- inkl.- lunsj
Kontaktperson Odd Leithe
Sted
Festsalen, Rønvik
Mellomåsveien 4, 8076 Bodø, Norge
Festsalen, Rønvik
Kr500,00
Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Location Map