Nyere og oppdatert kunnskap om autisme

Nyere og oppdatert kunnskap om autisme

Kontaktperson:
Sven Olav Vea - telefon 91 70 66 64 / 75 50 18 00

 

Kurset er beregnet for ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommuner og foreldre.

 

Program

Onsdag 23. oktober

09.00-10.00 ICD 11, nye kriterier for diagnostisering av ASD.
                    Resultater fra kartlegging av psykiske lidelser hos barn og unge med
                    ASD 7 – 18 år i Nordland 2018 – 2019.
                    • Sissel Berge Helverschou
10.15-11.30 Nyere kunnskap om årsaker til autisme.
                    Sammenhenger mellom autisme og epilepsi.
                    Hvorfor er det viktig med medisinsk kartlegging av personer med ASD?
                    • Kristin A Bakke
11.30-12.00 Lunsj
12.00-12.45 Kristin A Bakke fortsetter
13.00-14.15 Angst, vegring og tvang hos personer med ASD.
                    • Sissel Berge Helverschou
14.30-15.30 Inkludering i barnehagen: Hvordan kan personalet fremme eller
                    hemme sosial deltakelse hos barn med autisme?
                    • Kathrin Olsen

 

Foredragsholdere:

Sissel Berge Helverschou er PhD., psykologspesialist med fordypning i habilitering. Har vært ansatt som forsker ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme (Autismeenheten) siden 2000. Hun har lang og bred klinisk erfaring fra arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelser, og har publisert flere vitenskapelige artikler og bokkapitler. Hun foreleser på Universiteter, Høyskoler og konferanser. Den siste tiden har hun fokusert på forskning og fagutvikling i forhold til psykiske lidelser og andre tilleggsvansker hos mennesker med autisme og psykisk utviklingshemming. Hennes doktorgradsavhandling omhandlet identifikasjon av angst og andre psykiske lidelser hos personer med autisme og utviklingshemning. Hun har ledet en pilotstudie, og leder for tiden et nasjonalt fagnettverk (AUP-nettverket) og en multisenterstudie om intervensjoner ved psykiske lidelser hos personer med autisme og utviklingshemning. Hun er også prosjektleder for rusbehandling for mennesker med Asperger syndrom som gjennomføres i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste TSB og seksjon ruspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus. I samarbeid med Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital i Trondheim, har hun gjennomført en studie om personer med Autismespekterdiagnoser som har blitt rettspsykiatrisk undersøkt.

Kristin A. Bakke har vært ansatt som overlege på NevSom fra mars 2014. Hun er spesialist i barnesykdommer og har erfaring fra ulike generelle barneavdelinger og fra barneavdelingen på Spesialsykehuset for epilepsi. Hun har tidligere jobbet spesielt med problemstillinger som har vært relatert til barneepilepsi, habilitering og barnenevrologi. Hun er særlig opptatt av å forsøke å forstå sammenhenger mellom biologi og nevroutviklingsforstyrrelser og hvordan somatiske sykdommer kan påvirke og føre til økt kompleksitet og større funksjonsvansker ved autisme og ADHD.

Kathrin Olsen er PhD, førsteamanuensis i spesialpedagogikk og studieleder for barnehagelærerutdanninga i Bodø og Vesterålen, Nord Universitet. Hun disputerte i mai 2019 ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, med avhandlingen: Personalets praksiser for å støtte barn med autisme til sosial deltakelse i barnehagens uformelle miljø. En kritisk fortolkende case-studie med et kryssnasjonalt perspektiv. Olsen er spesielt interessert i inkludering av barn med autisme og hvordan forhold i barnehagen kan påvirke barnas læring og utvikling. Hun er utdannet førskolelærer og spesialpedagog. Hun har tidligere arbeidet som pesialpedagog i barnehage og ved Autismeteamet i Nordland, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Nordlandssykehuset, i en årrekke.

Informasjon

Dato 23-10-2019 09:00
Slutter dato 23-10-2019 15:30
Påmelding fra 31.05.2019
Kapasitet 100
Registrert 94
Ledige plasser 6
Påmeldingsfrist 18-10-2019 14:00
Pris per billett Konferanseavgift kr.500,-
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Festsalen, Rønvik
Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Location Map