Korrekt bruk av dekontaminator

Korrekt bruk av dekontaminator

Opplæring – Korrekt bruk av spyle- og vaskedekontaminatorer

Sikker dekontaminering og rengjøring av medisinsk gjenbruksutstyr er en viktig del av
strategien for å forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner.

Det er nødvendig, og pålagt gjennom forskrift om smittevern, at sykehusene har skriftlige
rutiner for rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av slikt utstyr.

Tidligere undersøkelser ved flere sykehus har avdekket mangler i gjennomføringen av
dekontaminering og rengjøring. Det er grunn til å tro at dette fortsatt er mangelfullt, spesielt
når det gjelder bruk av vaskedekontaminatorer.

Nordlandssykehuset tilbyr derfor kurs i korrekt bruk av spyle- og vaskedekontaminatorer
Kurset skal sikre forståelse for korrekt innlasting av gods, riktig valg av vaskeprogram og
fortløpende kontroll av maskiner og vaskeresultat.

Program
Rengjøring og desinfeksjon

1.   Renhetsgrader og hvorfor «rent gods» er viktig.
2.   Hva består forurensning av? Organisk og uorganisk.
3.   Utfordringer mht. gods (instrumenter).
4.   Vann og skade på instrumenter.
5.   Rensing av vann.
6.   Forståelse om kjemikalier (såpe og skyllemiddel).
7.   Inntørkingstid og konsekvenser.
8.   Hvordan virker en spyledekontaminator.
9.   Hvordan virker en vaskedekontaminator.
10. Forutsetninger for bra rengjøring:
      godsplassering, hule instrumenter, demontering av instrumenter,
      vaskeetasjer, vaskearmer etc.
11. Daglige rutiner.

For at flere skal kunne delta, er dette kurset satt opp kl. 08.30 - 11.00 OG kl. 12.00 - 14.30

 

Informasjon

Dato 13-02-2018 08:30
Slutter dato 13-02-2018 14:30
Påmelding fra 09.09.2017
Kapasitet 200
Registrert 62
Ledige plasser 138
Påmeldingsfrist 11-02-2018 23:55
Pris per billett Dette kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Auditoriet O-Fløy, Nordlandssykehuset Bodø
Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Location Map