Kompetanseprogram for merkantile SKSD Bodø - oktober

Kompetanseprogram for merkantile SKSD Bodø - oktober

I forbindelsen med opprettelsen av SKSD var et av målene at vi skulle sørge kompetanseheving og standardisert opplæring for alle ansatte i SKSD. Frem til nå har den faglige jobben i stor grad bestått av kartlegging og standardisering av arbeidsprosesser, gjennomgang av prosedyrer og rutiner og sørge for at disse er oppdatert og ivaretar nevnte arbeidsprosesser. Her har det lokalt og regionalt blitt gjort en stor jobb og dette arbeidet har vært en forutsetning for å kunne gå i gang med kompetanseprogrammet.

Målet for selve programmet er at alle i SKSD skal kjenne vår organisasjon, dens mål og visjoner, forstå prinsippene i finansieringsordningen for helseforetak, kjenne våre verdier og ha en lik forståelse for hvordan vi møter våre pasienter.

Program for dagene:

Torsdag 22. oktober
08.00 Registrering
08.15 Velkommen - introduksjon til kurset
08.30 Sykehusets oppdrag og bestilling, finansiering og rapportering
          • Beathe Sørslett, medisinsk direktør
09.15 Rapportering og ICD10
          • Elisabeth Mentzoni, rådgiver
10.15 Mobbing, trakassering, varsling og behandling av varsler
          • Kjell Roger Storø, seksjonsleder HMS
11.45 Lunsj
12.45 Taushetsplikt, opplysningsplikt, journalføring mm
          • Eystein Præsteng Larsen, seniorrådgiver/jurist
15.00 Tavlemøte
15.30 Takk for i dag

Torsdag 29. oktober
08.00 Tavlemøte/Kahoot
08.15 Klart språk - hvordan skrive/hva svare/hvordan fremstå
          • Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
09.00 Benstrekk
09.15 Hva er docmap? Forbedring og avvik i docmap
          • Terje Svendsen, kvalitetsleder
10.00 Benstrekk
10.15 Barn som pårørende
          • Elisabeth Heldahl, erfaringskonsulent
11.00 Lunsj
12.00 Tolketjenesten - SKYPE
          • Arash Shahkarami, Salita tolketjeneste
12.45 Benstrekk
13.00 Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient
          • Eirik Hugaas Ofstad, avd.overlege
15.00 Tavlemøte
15.30 Takk for i dag

Fredag 30. oktober
08.00 Tavlemøte/Kahoot
08.15 Pasientreiser
          • Aina Thuv, rådgiver
09.00 Helfo, hvilke plikter har vi, hvilke rettigheter har pasienten
          • Sissel Juliussen, avdelingsleder
10.00 Benstrekk
10.15 Service
          • Hege Stefansen, rådgiver
11.00 Lunsj
12.00 Pasientsikkerhet
          • Tove Anita Pedersen, konsulent/Pernille Aune, rådgiver
12.45 Benstrekk
13.00 Etikk i helsevesenet
          • Ingeborg Overvoll, sykehusprest
15.00 Tavlemøte
15.30 Takk for i dag

Klasseromsundervisning

Onsdag 4. november
08.00-10.45 Henvisning(det legges inn pauser ved behov)
10.45-11.30 Lunsj
11.30-14.30 Ventelisteoppfølging(det legges inn pauser ved behov)
14.30-15.30 Oppsummering/digitale hjelpemidler

Torsdag 5. november
08.00-10.45 Oppgjør poliklinikk(det legges inn pauser ved behov)
10.45-11.30 Lunsj
11.30-14.30 Mine arbeidsoppgaver(det legges inn pauser ved behov)
14.30-15.30 Oppsummering/digitale hjelpemidler

Kunnskapstest - dag kommer.

Program med forbehold om endringer.

Informasjon

Dato 22-10-2020 08:00
Slutter dato 05-11-2020 15:30
Påmelding fra 22.09.2020
Kapasitet 29
Registrert 29
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 15-10-2020 23:00
Pris per billett Bare for merkantilt ansatte i SKSD
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Festsalen, Rønvik
Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

Location Map