Har vi tid til de sinte guttene?

Har vi tid til de sinte guttene?

Sted: Nord universitet, Auditorium Knut Hamsun - A1 og Petter Dass - A14

 Et arrangement i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 2019, årets tema er – Gi tid

Gutter har høyere frafall i skolen enn jenter. De har oftere adferdsproblemer, tar oftere selvmord enn jenter og de topper kriminalitetsstatistikken. De fleste såkalte skolemassakrene blir utført av unge menn som har opplevd tap, avvisning og mobbing. Til tross for at stadig flere gutter sier de sliter med psykiske helseplager, er det de færreste som oppsøker hjelp, og ytterst få av de blir henvist videre til spesialisthelsetjenesten. Har vi egentlig satt av nok tid til disse sinte unge guttene, blir de sett som medmennesker, og klarer vi å fange dem opp og gi dem det tilbudet de behøver?

 

Program for fagdagen:
08.00-09.00 Registrering
09.00-09.15 Åpning av fagdagen
09:15-10:15 Hva handler det om?
                    Unge gutter med erfaringer fra å kjenne på sinne, deler erfaringer og gir råd
                    • Unge proffer i Forandringsfabrikken
10:15-11:15 Sinte unge gutter: Hva vet vi og hva bør vi frykte?
                    • Svein Øverland
11:15-11:30 Pause
11:30-12:30 Er guttene de nye samfunnstaperne?
                    • Ingrid Fylling
12:30-13:30 Lunsj
13:30-14:30 Når voldsutsatte barn blir sinte unge gutter
                    • Silje Katrine Fredheim
14:30-15:30 Hvordan hindrer vi at sårbare gutter blir aggressive gutter?
                    • Svein Øverland

Det vil bli lagt inn pauser med kaffe

Lunsj kan kjøpes i en av universitetets kantiner

Internt ansatte hos samarbeidspartnere for fagdagen og studenter ved Nord universitet– ingen kursavgift.

 

Et samarbeid mellom
Nordlandssykehuset, Nord Universitetet, Den norske kirke ved Sør-Hålogaland Bispedømmeråd, Studentinord, Voksne for barn-Salten lokallag og Batteriet

Informasjon

Dato 17-10-2019 08:00
Slutter dato 17-10-2019 15:00
Kapasitet 239
Registrert 239
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 16-10-2019 12:00
Pris per billett Seminaravgift kr. 500,-
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Nord universitet
Vedlegg Invitasjon_fagdag2019.pdf
Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

Location Map