Forside

Innlogging

Om oss

 

 

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - desember 2022

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - desember 2022

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS 2 3 etter ny spesialistordning skal igjennom i løpet av sin spesialiseringstid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning. I tillegg skal FKM temaene integreres i kliniske praksis og veiledning på arbeidsstedet.

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

Tidspunkt: Torsdag 8. desember kl. 14.00 - 16.00
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø,Sentrum SU 009 - Store Møterom

Kursledere er Ingeborg Overvoll (Leder KEK/Sykehusprest) og lege fra Klinisk Etikk-komité

Dere vil på forhånd få tilsendt en artikkel som forberedelse. Vi ber deg også på forhånd tenke på en hendelse hvor du personlig ble utfordret i forhold til etikk.

Vi starter og avslutter presis, så vær ute i god tid.

Ved spørsmål om kurset eller om FKM generelt, send epost til Kristina B. Slåtsve, utdanningsansvarlig og -koordienerende overlege.

Informasjon

Dato 08-12-2022 14:00
Slutter dato 08-12-2022 16:00
Påmeldingsfrist 23.11.2022
Kapasitet 10
Registered 8
Ledige plasser 2
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe

Registrering for dette arrangementet er nå stengt