Forside

Innlogging

Om oss

 

 

Fagdag om oppgavedeling og kompetanseutvikling

Fagdag om oppgavedeling og kompetanseutvikling

Fagdagen skal være en møteplass for inspirasjon og utveksling av erfaringer med oppgavedeling og kompetanseutvikling. Selv om hovedfokuset på fagdagen vil være oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og sykepleiere, er deling av oppgaver også høyst relevant mellom andre yrkesgrupper i sykehuset.

Vi har invitert inn ledere og fagpersoner fra ulike klinikker som vil dele av sine erfaringer med oppgavedeling og kompetansetrapper i sine respektive fagområder.

Bodø kommune har jobbet godt med dette temaet, og Rådgiver for kvalitet og utvikling Mari Søttar Svendsen vil fortelle om hvordan de har lykkes med sin strategi med kompetanseheving av helsefagarbeidere og assistenter.

Vår engasjerte administrerende direktør Siri Tau Ursin vil åpne fagdagen og Fagdirektør Tonje E. Hansen vil deretter bidra med innlegg fra et overordnet perspektiv. Dagen avsluttes med refleksjoner og tanker fra HR-Direktør Anita Einarsen-Mentzoni.

Vi setter av tid til spørsmål og diskusjon slik at de som ikke har kommet like langt i arbeidet med oppgavedeling, kan få inspirasjon og tips for å sette i gang.

Vi serverer kaffe, te og lunsj.

 

Informasjon

Dato 30-11-2023 08:00
Slutter dato 30-11-2023 15:00
Påmeldingsfrist 28-11-2023 12:30
Registered 63
Pris per billett Denne fagdagen er bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Festsalen, Rønvik
Vedlegg Invitasjon Oppgavedeling og kompetanseutvikling.pdf

Registrering for dette arrangementet er nå stengt