Fagdag for behandlere i PHR klinikken

Fagdag for behandlere i PHR klinikken

Symposium: Hvorfor er man ofte uenige om psykiatriske diagnoser?
Er det psykose eller PF?
Dissosiativ lidelse eller psykose?
Er det Asperger eller schizofreni?
Vrangforestillinger eller Narsissisme?

Med de nye og operasjonelle diagnosesystemene DSM-III og ICD-10 var håpet at man skulle bli mer enige i psykiatrisk diagnostikk. Håpet var også at dette ville føre til fremskritt i etiologiforskningen.

Det er imidlertid lite som tyder på at man er blitt mer enig. Pasienter får ofte svært ulike diagnoser på ulike klinikker og avdelinger. Hvorfor er det slik?

Del 1: Det psykiatriske intervju og differensialdiagnostikk

Psykiater Julie Nordgaard er Associate Professor ved Universitetet i København og jobber som overlege ved Psykiatrisk Gadeplansteam i København. Hun har bred erfaring som forsker, blant annet på intervjuteknikk og differensialdiagnostikk, diagnostisk praksis, fenomenologisk psykopatologi, og selvforstyrrelser ved schizofreni. Sammen med kollega Lennart Janssen har hun skrevet boken «The Psychiatric Interview for Differential Diagnosis», og vil i sin forelesning tematisere problemstillinger knyttet til differensialdiagnostikk i dagens psykiatri.

Tema vil være:
Ulike spektra av psykiske lidelser i ICD-10/DSM-5
Prinsipper for differensialdiagnostikk
Hva er passende intervjuteknikk for differensialdiagnostikk?
Hva er psykose?

Del 2: Plenumsdiskusjon av et klinisk case

I del to vil to behandlere ved Nordlandssykehuset legge frem et klinisk case der pasienten har fått to ulike diagnoser selv om det kliniske bildet ikke har endret seg vesentlig.

Plenumsdiskusjon om:

  • Symptomforståelse og forløp
  • Behandlingsmessige konsekvenser
  • Prognostiske konsekvenser

Program for dagen
10:00 - 12:00 Forelesning Julie Nordgaard
12:00 - 12:30 Lunsj
12:30 - 14:00 Plenumsdiskusjon

Nordlandssykehuset PHR klinikken, Festsalen

Informasjon

Dato 12-12-2019 10:00
Slutter dato 12-12-2019 14:00
Kapasitet 100
Registrert 48
Ledige plasser 52
Påmeldingsfrist 05-12-2019 23:55
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Festsalen, Rønvik
Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Location Map