Fagdag - Barn som pårørende

Fagdag - Barn som pårørende

en fagdag med fokus på barn som etterlatte og søsken som pårørende

Familier er knyttet sammen på godt og vondt. Helseproblemer i familien håndteres best når hele familien deltar for å finne ut hvordan de kan mestre situasjonen.

Nordlandssykehuset HF og Bodø kommune har som mål at barn som pårørende skal møte en tjeneste som ser familiens samlede behov og har systemer og rutiner som sikrer at barn som pårørende blir godt ivaretatt. Barn som pårørende-arbeid en naturlig del av helsehjelpen og må starte tidlig.

  • Barn og unge trenger informasjon. De trenger å forstå hva som har skjedd og skjer med den som har helseproblemer, med seg selv og familien, og med livet i hverdagen
  • Barn trenger å få lov til å delta i det som skjer. Deltakelse gir barn og unge mulighet til å bidra i familien og gir en opplevelse av å være en del av felleskapet.
  • Barn og unge som er pårørende har selvstendige behov og behovene varierer som følge av personlighet, alder og situasjonen de er i.
  • Barn bør anerkjennes for sin deltakelse og innsats.
  • Livskvaliteten til barn som pårørende blir overvurdert av foreldrene, og aller mest av oss som er hjelpere

Program

Onsdag 2. oktober - Anja Høye Rogde er foredragsholder for dagen

08.00-09.00 Registering
09.00-12.00 Sorg og krisereaksjoner hos barn i alle aldre. Hvordan møter vi dem best?
                    • Sykehusets vs andre instansers rolle
                    • Vanlige krise- og sorgreaksjoner hos barn i ulike aldre
                    • Hvilken informasjon trenger barn i ulike aldre? Hvordan gi barna den informasjonen de trenger.
12.00-12.45 Lunsj
12.45-15.30 Sorg og krisereaksjoner fortsetter
                    • Hvordan gi best mulig hjelp og støtte den første tiden.
                    • Nyttige selvhjelpsmetoder.
                    • Særlig krevende saker. Hvordan fange opp barn som trenger oppfølging over tid.
Pauser vil bli lagt inn ved behov.

Torsdag 3. oktober

08.00-08.15 Registering
08.15-08.30 Velkommen ved Nordlandssykehuset og Bodø kommune
08.30-09.00 Pårørende og etterlatte i et generasjonsperspektiv
                    • Berit Sivertsen Sørvig
09.00-09.30 Hva sier lovverket og Nasjonale føringer om barn som etterlatte
                    • Kari Bøckmann
09.40-11.00 Sorg og krisereaksjoner hos barn i alle aldre. Hvordan møter vi dem best?
                    Med utvidet fokus på ivaretagelse av fagpersoner, kollegastøtte debrifing etc.
                    • Anja Høye Rogde
11.10-11.45 Erfaringsdeling
                    • Turid Solstrand
                    • Benedikte Mæland
                    • Audhild Krogstad
11.45-12.00 Plenum
12.00-12.30 Lunsj
12.30-12.45 Hva sier lovverket og Nasjonale føringer om søsken som pårørende
                    • Kari Bøckmann
12.45-14.10 “Ved samme bord” - søsken som pårørende
                    • Berit Sivertsen Sørvig
                    • Intervju: Tuva, søster 15 år
14.20-14.30 Erfaringsdeling
                    • Kristin Schjenken
14.30-14.50 Når søsken utredes og får en diagnose med omfattende og langvarig innvirkning på familien og de andre barna
                    • Nordlandssykehuset, Autismeteamet
14.50-15.30 Oppsummering ved Nordlandssykehuset og Bodø kommune

Informasjon

Dato 02-10-2019 08:00
Slutter dato 03-10-2019 15:30
Kapasitet 96
Registrert 97
Ledige plasser -1
Påmeldingsfrist 27.09.2019
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 600,-
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Festsalen, Rønvik
Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

Location Map