Den 4. regionale pasientsikkerhetskonferansen

Den 4. regionale pasientsikkerhetskonferansen

Styreseminar  15. februar klokken: 08:30-11:00. For styrerepresentanter og direktører.

Konferanse 15. februar: Klokken: 12:00-18:00.

Middag 15. februar: 20:00

Konferanse 16. februar: Klokken: 08:30-12:00
Workshop - Tavlemøter (Risikotavler/tavlemøter): 16. februar: 13:00-15:00 (max 100 deltakere)


Reise og opphold dekkes av de enkelte klinikkene

 

Informasjon

Dato 15-02-2017 12:00
Slutter dato 16-02-2017 12:00
Påmelding fra 01.11.2016
Kapasitet 279
Registrert 279
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 23-01-2017 23:55
Pris per billett Ansatte i Helse Nord, ingen kursavgift. Andre kr. 2.500,-
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Scandic Havet, Bodø
Vedlegg Programposter_ny_konferanse_2017.pdf
Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

Location Map