Forside

Innlogging

Om oss

 

 

Barn, krig og traumer

Barn, krig og traumer

Sted: Nord universitet, Auditorium Knut Hamsun - A1 og Petter Dass - A14

Pandemi, krig, klimakriser, flyktningkriser og livskriser. Etter to år i krisemodus, så ser det ut som vi går en usikker og utfordrende tid i møte. Det skal vi ikke trenge å gjøre alene.

Utenforskap er en sentral utfordring for den psykiske folkehelsen. Opinion sin undersøkelse for Røde Kors i 2021 viser at hver fjerde person føler seg ensom. SSB og Levekårsundersøkelsen viser også at det har vært en jevn økning i opplevd ensomhet blant ungdom. 1 av 5 oppgir at de har få personer å regne med ved store personlige problemer, og hver fjerde ungdom sier at de ikke har noen å snakke med når livet blir vanskelig. For sårbare og marginaliserte grupper, er utenforskapet enda større.

Program for fagdagen:
08:00-09:00 Registrering
09:00-09:15 Åpning av fagdagen
                       • Svein Valle
09:15-09:30 Musikalsk innslag ved Terje Berg 
09:30-10:00 Barn og krig: en oversikt
                       • Tanja Ellingsen
10.00-10.45 Barn og unge som flykter fra krig - konsekvenser for psykisk helse
                       • Marit Borchgrevink
10:45-11:00 Pause 
11.00-12.00 Hvordan er det å være barn på flukt. Erfaringer og refleksjoner
                       • Leo Ajkic
12.15-13.00 Lunsj 
13.00-13.45 Den vanskelige integreringsprosessen
                       • Berit Berg
13:45-14:00 Pause
14.00-15.00 Hvordan ta imot barn og unge på flukt
                       Ordstyrer: Svein Valle
                       Liill-Eva T Hjerde, Leder flyktningekontoret
                       Ruta Andreassen, Universitetslektor Nord
                       Ida Emilie Larsen, Bodø Røde Kors
                       Roman Zherebko, Ukrainsk forening Bodø
                       Zagros Ghalvazi, SAIH-Bodø.
                       Vivi Vukovic, Helsesykepleier/leder Migrasjonshelseteamet Bodø kommune
15.00- 15.15 Avslutning 

Det vil bli lagt inn pauser med mulighet til å kjøpe kaffe

Lunsj kan kjøpes i en av universitetets kantiner

Et samarbeid mellom
Nordlandssykehuset, Nord Universitetet, Den norske kirke ved Sør-Hålogaland Bispedømmeråd, Studentinord, Voksne for barn-Salten lokallag og Batteriet

Informasjon

Dato 18-10-2022 08:00
Slutter dato 18-10-2022 15:00
Kapasitet 270
Registered 113
Ledige plasser 157
Påmeldingsfrist 07-10-2022 12:00
Pris per billett Ingen kursavgift
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Nord universitet