ALS i Nordland

ALS i Nordland

Webinaret er aktuelt for alle faggrupper innen primær- og spesialisthelsetjenesten i Nordland. Hensikten med webinaret er kompetansespredning rundt ALS, og tilbudet denne pasientgruppen har i Nordland, samt å etablere kontakt mellom de som jobber med pasientgruppen, på tvers av foretaks- og kommunegrenser.

Vi etablerer en digital løsning, og påmeldte får tilsendt link til den løsningen som velges.
Det kan være en fordel at flere sitter sammen i grupper og følger seminaret, der det er mulig.

ALS-teamet på Nordlandssykehuset Bodø ønsker velkommen til digitalt seminar om ALS i Nordland

Program for dagen

08.30-09.00 Registrering/innlogging
09.00-09.30 Hva er ALS, hvilke behandlingsalternativer har vi
                      • Nevrolog
09.45-10.15 Hvordan følger vi opp ALS-pasienter i Nordland
                      • ALS-sykepleier
10.30-11.00 Hvilke respirasjonshjelpemidler kan være aktuelle
                      • Respirasjonsenheten
11.30-12.15 Lunsj
12.15-13.00 PEG
                      • Lungelege/ernæringsfysiolog
                     Kommunikasjonshjelpemidler
                      • Logoped
                     Slimmobilisering
                      • Fysioterapeut
13.15-14.00 Palliasjon for ALS-pasienter
                      • Palliativ lege/lungelege
14.15-15.00 Utveksling av erfaringer/kontaktinfo
                     Diskusjon/forslag til endringer

Informasjon

Dato 09-09-2021 08:30
Slutter dato 09-09-2021 15:00
Registrert 10
Påmeldingsfrist 15.08.2021
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Digitalt kurs

Location Map