Bedriftskoret
Dato 12-02-2019 19:00
Slutter dato 04-06-2019 21:30
Påmelding fra 04-01-2019 07:10
Registrert 30
Påmeldingsfrist 25-02-2019 23:55
Pris per billett Semesteravgift kr. 750,-
Kontaktperson Odd Leithe
ProACT-kurs februar

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. Opplæring og kursing i bruken av NEWS ved Nordlandssykehuset, startet i 2015.

Dato 19-02-2019 08:00
Slutter dato 19-02-2019 15:30
Kapasitet 20
Registrert 3
Ledige plasser 17
Påmeldingsfrist 12.02.2019
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Mindfulness i rusbehandling av heroinavhengige

Et samarbeid mellom Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet, Indivior og HR Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering

Dato 01-03-2019 10:00
Slutter dato 01-03-2019 13:30
Kapasitet 100
Registrert 12
Ledige plasser 88
Påmeldingsfrist 21.02.2019
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
HMS-Grunnkurs 2019

Målgruppe: Alle ledere, verneombud og tillitsvalgte

HMS-grunnkurs (også kalt 40-timers kurs) er den lovpålagte opplæringen alle verneombud skal ha.
Ved påmelding er du påmeldt hele kurset (6. - 7. mars, Uke 11-12 hjemmeoppgave og 3. - 4. april).

Dato 06-03-2019 08:15
Slutter dato 07-03-2019 15:30
Påmelding fra 21.11.2018
Kapasitet 30
Registrert 30
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 10.02.2019
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Kontaktperson Odd Leithe

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Fagsamling for lærlingeveiledere

Lærlingetjenesten inviterer til tverrfaglig samling for alle veiledere i Helsefag, Ambulansefag, Portørfag,
Logistikkfag og Kokkefag

Dato 12-03-2019 08:00
Slutter dato 12-03-2019 15:30
Kapasitet 50
Registrert 12
Ledige plasser 38
Påmeldingsfrist 05.03.2019
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe