Bedriftskoret
Dato 04-09-2018 19:00
Slutter dato 12-12-2018 21:30
Påmelding fra 25-06-2018 07:10
Registrert 20
Påmeldingsfrist 03-09-2018 23:55
Pris per billett Semesteravgift kr. 600,-
Kontaktperson Odd Leithe
Kr600,00
Fagdag - Tidlig innsats om ungdom, rus og vold

Tidlig innsats på rusfeltet er et prioritert satsingsområde i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet (St.prp.nr.15 S (2016–2020).  Viktige strategier er å sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig og at alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.  

Det er TRU-prosjektet ved Ruspoliklinikken , Bodø videregående skole og Bodø kommune som inviterer til fagdag

Dato 11-09-2018 08:15
Slutter dato 11-09-2018 15:30
Påmelding fra 11.06.2018
Kapasitet 100
Registrert 66
Ledige plasser 34
Påmeldingsfrist 31.08.2018
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
34
Bruk av figurer i relasjonssamtaler med barn og familier

Når vi samtaler med barn og familier, kan små figurer være til god hjelp for å forklare og forstå vansker i relasjonen. Det visuelle og konkrete gir en ekstra dimensjon i kommunikasjon, og samtalen blir mer fokusert og strukturert.

Vi gjør oppmerksom på at det er 2 halve dager, 11. september og 13 november, og ved påmelding er du påmeldt begge dagene.

Dato 11-09-2018 08:30
Slutter dato 11-09-2018 12:00
Påmelding fra 04.07.2018
Kapasitet 100
Registrert 4
Ledige plasser 96
Påmeldingsfrist 04.09.2018
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
96
Veilederkurs for LIS veiledere

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. Eksterne som melder seg på blir satt på venteliste og vil bli kontaktet hvis det er ledige plasser.

Dato 27-09-2018 08:30
Slutter dato 27-09-2018 15:30
Påmelding fra 01.12.2017
Kapasitet 25
Registrert 20
Ledige plasser 5
Påmeldingsfrist 16-09-2018 23:55
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Kontaktperson Odd Leithe
Kr1.000,00 5
Migrasjonshelse

Migrasjonshelse er et fagfelt som omfatter utdanning, forskning og praksis som fokuserer på forholdet mellom migrasjon og helse.

Kurset søkes godkjent for leger, og er godkjent 12 timer for psykologer, sykepleiere og ergoterapeuter

Dato 03-10-2018 08:30
Slutter dato 04-10-2018 15:30
Påmelding fra 07.02.2017
Kapasitet 100
Registrert 7
Ledige plasser 93
Påmeldingsfrist 25-09-2018 23:55
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset, ingen kursavgift. Andre kr. 1.500,-
Kontaktperson Odd Leithe
Kr1.500,00 93