Bodø

Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og tillitsvalgte - høst 2022

Målgruppe: Alle ledere, verneombud og tillitsvalgte.

HMS-grunnkurs (også kalt 40-timers kurs) er opplæringen alle verneombud skal ha.
Ved påmelding er du påmeldt hele kurset (14. - 15. september, 14. oktober innlevering hjemmeoppgave og 1. - 2. november).

Dato 14-09-2022 08:00
Slutter dato 15-09-2022 15:30
Registered 22
Påmeldingsfrist 15-08-2022 07:30
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Kontaktperson Odd Leithe
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - september 2022

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø,Sentrum SU 009 - Store Møterom

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

Dato 15-09-2022 14:00
Slutter dato 15-09-2023 16:00
Kapasitet 10
Registered 10
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 31.08.2022
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - oktober 2022

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø,Sentrum SU 009 - Store Møterom

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

Dato 13-10-2022 14:00
Slutter dato 13-10-2023 16:00
Kapasitet 10
Registered 3
Ledige plasser 7
Påmeldingsfrist 28.09.2022
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe
Veilederkurs for LIS veiledere - oktober 2022

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. 

Dato 20-10-2022 08:30
Slutter dato 20-10-2022 15:30
Kapasitet 20
Registered 17
Ledige plasser 3
Påmeldingsfrist 23-09-2022 07:00
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Kontaktperson Odd Leithe
FKM - Kommunikasjonskurs, for LIS 2 og 3 -  oktober-november 2022

Kurset baserer seg på kommunikasjonskurset «Fire gode vaner» som er vist å positivt påvirke legers kommunikasjonsvaner. Målgruppen er LIS 2 og 3. LIS med kort tid til ferdig spesialist/spesialiseringsperiode vil bli prioritert. Kurset dekker LM19, 21 og 22 i Felles Kompetanse Modul (FKM). Kurset vil bestå av forelesninger og kommunikasjonsøvelser. Du deltar på kurset som helhet. Antall deltakere er 16.

Dato 25-10-2022 08:00
Slutter dato 25-10-2022 16:00
Registered 0
Påmeldingsfrist 27-09-2022 12:00
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe