Bodø

Læringsmål: 52/53/54

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS1 skal igjennom i løpet tiden ved Nordlandssykehuset. LIS 1 skal gjennomføre LM 52, 53 og 54. Dette vil skje digitalt

Dato 20-10-2021 14:00
Slutter dato 20-10-2021 16:00
Kapasitet 40
Registrert 29
Ledige plasser 11
Påmeldingsfrist 14-10-2021 08:00
Pris per billett Bare for LIS1 ved Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Helsepedagogisk forum, oktober -21 - Bodø

Sted: NLSH Bodø, kursrom LMS eller auditoriet 9.etasje.

Når livserfaringer setter seg i kroppen

Belastende livserfaringer i form av alvorlige relasjonsbrudd, manglende omsorg fra foreldre og andre vonde barndomserfaringer kan ha langsiktig innvirkning på helsen for de dette angår – blant annet i form av sykelig overvekt.

Målgruppe: brukerrepresentanter og helsepersonell som jobber med pasientgruppen eller er interessert i fagfeltet

Dato 21-10-2021 12:00
Slutter dato 21-10-2021 15:00
Kapasitet 50
Registrert 23
Ledige plasser 27
Påmeldingsfrist 18.10.2021
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
Vedlegg Invitasjon helseped forum oktober 2021.pdf

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Fagdag - Barn som pårørende - oktober 2021

Det er mulighet til å delta digitalt. 

Fagdagen er for Barneansvarlige og enhetsledere Nordlandssykehuset.

Dato 25-10-2021 10:00
Slutter dato 25-10-2021 15:00
Kapasitet 100
Registrert 66
Ledige plasser 34
Påmeldingsfrist 22-10-2021 07:30
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
Grunnkurs helsepedagogikk - Digitalt - november2021

Sted: Digitalt på Whereby

Helsepedagogikk handler om å anvende pedagogiske prinsipper og verktøy for å fremme læring, mestring og helse hos brukere som har helseutfordringer og deres pårørende.

Kurset er gratis. 

Dato 03-11-2021 11:30
Slutter dato 03-11-2021 15:30
Påmelding fra 01.01.2021
Kapasitet 11
Registrert 11
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 20.10.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson LMS

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

Opplæring - Barn som pårørende - november 2021

For nye barneansvarlige og enhetsledere i Nordlandssykehuset.

Sted: Festsalen, Rønvik

 

Dato 04-11-2021 12:00
Slutter dato 04-11-2021 15:00
Kapasitet 50
Registrert 0
Ledige plasser 50
Påmeldingsfrist 29-10-2021 12:00
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - november 2021

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-05

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

 

Dato 04-11-2021 14:00
Slutter dato 04-11-2021 16:00
Kapasitet 10
Registrert 10
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 31.05.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

Kompetanseprogram for merkantile SKSD Bodø - november 2021

I forbindelsen med opprettelsen av SKSD var et av målene at vi skulle sørge kompetanseheving og standardisert opplæring for alle ansatte i SKSD.

Dato 05-11-2021 08:00
Slutter dato 18-11-2021 15:30
Påmelding fra 09.07.2021
Kapasitet 35
Registrert 11
Ledige plasser 24
Påmeldingsfrist 27-10-2021 07:00
Pris per billett Bare for merkantilt ansatte i SKSD
Kontaktperson Odd Leithe
Veilederkurs for LIS veiledere - november 2021

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. Eksterne som melder seg på blir satt på venteliste og vil bli kontaktet hvis det er ledige plasser.

Dato 11-11-2021 08:30
Slutter dato 11-11-2021 15:30
Påmelding fra 05.11.2020
Kapasitet 20
Registrert 20
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 30-09-2021 07:00
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Kontaktperson Odd Leithe

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

Webinar - Barn som pårørende - november 2021

Weibinaret er åpent for deltakelse for Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset og UNN.

Velkommen til en time med faglig påfyll ved psykologspesialist, Marianne Straume med tema: Foreldrestøtte i arbeid med barn som pårørende

Dato 15-11-2021 09:00
Slutter dato 15-11-2021 10:00
Kapasitet 300
Registrert 33
Ledige plasser 267
Påmeldingsfrist 11-11-2021 07:30
Pris per billett For barneansvarlige og enhetsledere ved NLSH
Kontaktperson Odd Leithe
Kommunikasjonskurs - Felles Kompetansemodul  FKM, for LIS 2 3 - desember 2021

Kurset avholdes i Nordland kultursenter, Gamle Riksvei 53 - Stabburet.

Kurset baserer seg på kommunikasjonskurset «Fire gode vaner» som er vist å positivt påvirke legers kommunikasjonsvaner. Målgruppen er erfarne LIS 2 og 3. LIS med kort tid til ferdig spesialist/spesialiseringsperiode vil bli prioritert. Kurset dekker LM19, 21 og 22 i Felles Kompetanse Modul (FKM). Kurset vil bestå av forelesninger og kommunikasjonsøvelser. Du deltar på kurset som helhet. Antall deltakere er 16.

Dato 14-12-2021 08:00
Slutter dato 15-12-2021 16:00
Registrert 19
Påmeldingsfrist 05-11-2021 12:00
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe