ProACT-kurs - desember 2020

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. 

Dato 08-12-2020 08:00
Slutter dato 08-12-2020 15:30
Kapasitet 16
Registrert 16
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 01.12.2020
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - desember 2020

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-05

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

Dato 10-12-2020 14:00
Slutter dato 10-12-2020 16:00
Kapasitet 10
Registrert 10
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 03.12.2020
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Kontaktperson Odd Leithe

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

Kurs - Felles Kompetansemodul  FKM, for LIS 2 3 - januar  2021

Kurssted: Auditoriet 9. etg., Nordlandssykehuset Bodø. 

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS 2 3 etter ny spesialistordning skal igjennom i løpet av sin spesialiseringstid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning. I tillegg skal FKM temaene integreres i kliniske praksis og veiledning på arbeidsstedet.

Dato 21-01-2021 08:00
Slutter dato 21-01-2021 15:45
Kapasitet 40
Registrert 29
Ledige plasser 11
Påmeldingsfrist 24.12.2020
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Kontaktperson Odd Leithe
Veilederkurs for LIS veiledere - februar 2021

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. Eksterne som melder seg på blir satt på venteliste og vil bli kontaktet hvis det er ledige plasser.

Dato 04-02-2021 08:30
Slutter dato 04-02-2021 15:30
Påmelding fra 05.11.2020
Kapasitet 20
Registrert 11
Ledige plasser 9
Påmeldingsfrist 15-12-2020 07:00
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Kontaktperson Odd Leithe

Sett av datoen 17. februar! Da går den regionale pasientsikkerhetskonferansen i Helse Nord av stabelen. Årets konferanse blir digital.

Dato 17-02-2021 08:15
Slutter dato 17-02-2021 16:00
Påmelding fra 16.11.2020
Kapasitet 930
Registrert 243
Ledige plasser 687
Påmeldingsfrist 04-02-2021 12:00
Pris per billett Ansatte i Helse Nord, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Kontaktperson Odd Leithe