Primær HPV-screening

Det blir nye tider i livmorhalsprogrammet med molekylær HPV-test som primær screeningmetode. Målet med fagdagen er å formidle kunnskap om forebygging av livmorhalskreft generelt og om de nye forandringer og oppfølgingsrutiner som følger den nye screeningmetoden.

Det vil bli søkt om at fagdagen skal gi tellende timer for leger og bioingeniører.

Dato 25-10-2018 11:00
Slutter dato 25-10-2018 18:00
Påmelding fra 07.08.2018
Kapasitet 52
Registrert 44
Ledige plasser 8
Påmeldingsfrist 17-10-2018 23:55
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset, ingen kursavgift. Andre kr. 750,-
Kontaktperson Odd Leithe
Vedlegg invitasjon-program_diagn_fagdag.pdf
750,00 Kr 8

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

ProACT-kurs november

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. Opplæring og kursing i bruken av NEWS ved Nordlandssykehuset, startet i 2015.

Dato 06-11-2018 08:00
Slutter dato 06-11-2018 15:30
Påmelding fra 03-09-2018 07:00
Kapasitet 20
Registrert 20
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 30.10.2018
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Recovery

Velkommen til kompetanseløft psykoser, seminar 5.

Kompetanseløft psykoser er et samarbeid mellom Psykisk helse og rus klinikken og HR-Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering i Nordlandssykehuset. 

Godkjent av Norsk psykologforening som 11 timers vedlikeholdsaktivitet.

Dato 06-11-2018 08:30
Slutter dato 07-11-2018 15:00
Kapasitet 100
Registrert 38
Ledige plasser 62
Påmeldingsfrist 23-10-2018 23:55
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset, ingen kursavgift. Andre kr. 1.500,-
Kontaktperson Odd Leithe
1.500,00 Kr 62
Rett mat til rett pasient

Forekomsten av underernæring eller ernæringsmessig risiko hos beboere på norske sykehjem og hos eldre hjemmeboende er høy. Målet med kurset er å gi økt kunnskap til helsepersonell eller andre som jobber med syke og eldre.

Dato 16-11-2018 09:30
Slutter dato 16-11-2018 15:30
Kapasitet 100
Registrert 40
Ledige plasser 60
Påmeldingsfrist 04.11.2018
Pris per billett Seminaravgift eksterne kr. 200,- inkl.- enkel lunsj
Kontaktperson Odd Leithe
200,00 Kr 60