ProACT-kurs - februar 2020

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. 

Dato 04-02-2020 08:00
Slutter dato 04-02-2020 15:30
Kapasitet 20
Registrert 5
Ledige plasser 15
Påmeldingsfrist 28.01.2020
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
Antibiotikabruk for sykepleiere - 4. februar

Antibiotikateamet på NLSH arrangerer dagskurs i antibiotikabruk for sykepleiere i Nordlandssykehuset. Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund som 6 tellende timer i videreutdanningen som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

Dato 04-02-2020 08:15
Slutter dato 04-02-2020 15:15
Registrert 15
Påmeldingsfrist 30-01-2020 12:00
Pris per billett Denne fagdagen er bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe
Grunnkurs helsepedagogikk - Bodø 2020

Sted: NLSH Bodø, Lærings- og mestringssenteret, H1

Helsepedagogikk er basert på fag- erfarings- og brukerkunnskap, samt kunnskap om endringsfokusert
arbeid. Målet er å fremme læring om helse og sykdom, styrke mestring og gode livsvalg når sykdom eller
skade oppstår.

Kurset er gratis. Det serveres kaffe og frukt.

Dato 05-02-2020 08:30
Slutter dato 06-02-2020 15:30
Påmelding fra 24.09.2018
Kapasitet 20
Registrert 20
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 14.01.2020
Pris per billett Gratis
Kontaktperson LMS

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Veilederkurs for LIS veiledere

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. Eksterne som melder seg på blir satt på venteliste og vil bli kontaktet hvis det er ledige plasser.

Dato 06-02-2020 08:30
Slutter dato 06-02-2020 15:30
Påmelding fra 13.11.2019
Kapasitet 25
Registrert 25
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 19-01-2020 23:55
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Kontaktperson Odd Leithe

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Antibiotikabruk for sykepleiere - 18. februar

Antibiotikateamet på NLSH arrangerer dagskurs i antibiotikabruk for sykepleiere i Nordlandssykehuset. Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund som 6 tellende timer i videreutdanningen som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

Dato 18-02-2020 08:10
Slutter dato 18-02-2020 15:15
Registrert 10
Påmeldingsfrist 13-02-2020 12:00
Pris per billett Denne fagdagen er bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe