Veilederkurs for LIS veiledere

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. Eksterne som melder seg på blir satt på venteliste og vil bli kontaktet hvis det er ledige plasser.

Dato 22-10-2020 08:30
Slutter dato 22-10-2020 15:30
Påmelding fra 27.08.2020
Kapasitet 25
Registrert 7
Ledige plasser 18
Påmeldingsfrist 05-10-2020 07:00
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Kontaktperson Odd Leithe
Samling for lærlingeveiledere - Høst 2020

Lærlingetjenesten ved Nordlandssykehuset inviterer til den årlige tverrfaglig erfaringsamling for alle veiledere i Helsefag, Ambulansefag, Portørfag, Logistikkfag og Kokkefag

Målgruppe:
Lærlingeveiledere i ambulansefag, helsefagarbeid, portørfag, kokkefag og logistikkfaget i Nordlandssykehuset HF.
Begrenset antall plasser - "førstemann til mølla"

Dato 27-10-2020 10:00
Slutter dato 27-10-2020 15:00
Kapasitet 50
Registrert 8
Ledige plasser 42
Påmeldingsfrist 20.10.2020
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Kontaktperson Odd Leithe
Felles Kompetansemodul  FKM - høst 2020

Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-053

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS skal igjennom i løpet av sin spesialiseringtid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning. I tillegg skal FKM temaene integreres i kliniske praksis og veiledning på arbeidsstedet.

Dato 29-10-2020 08:15
Slutter dato 29-10-2020 15:45
Kapasitet 20
Registrert 0
Ledige plasser 20
Påmeldingsfrist 23-10-2020 07:30
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Kontaktperson Odd Leithe