Bodø

Utdanningsprogram for lærlingeveiledere - Bodø  2021

Målgruppe: Lærlingeveiledere i ambulansefag, helsefagarbeid, portørfag, kokkefag og logistikkfaget i Nordlandssykehuset Bodø. Begrenset antall plasser - "førstemann til mølla"

Sted: Festsalen, Nordlandssykehuset Bodø (med forbehold Covid-19 situasjon)

Dato 26-08-2021 08:30
Slutter dato 27-08-2021 15:00
Kapasitet 40
Registrert 21
Ledige plasser 19
Påmeldingsfrist 16.08.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset Bodø
Kontaktperson Odd Leithe
ALS i Nordland

Sted: Webinar 

ALS-teamet på Nordlandssykehuset Bodø ønsker velkommen til digitalt seminar om ALS i Nordland

Webinaret er aktuelt for alle faggrupper innen primær- og spesialisthelsetjenesten i Nordland. Hensikten med webinaret er kompetansespredning rundt ALS, og tilbudet denne pasientgruppen har i Nordland, samt å etablere kontakt mellom de som jobber med pasientgruppen, på tvers av foretaks- og kommunegrenser.

 

Dato 09-09-2021 08:30
Slutter dato 09-09-2021 15:00
Registrert 10
Påmeldingsfrist 15.08.2021
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - september 2021

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-05

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

Dato 09-09-2021 14:00
Slutter dato 09-09-2021 16:00
Kapasitet 10
Registrert 10
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 08.08.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

Kurs - Felles Kompetansemodul  FKM, for LIS 2 3 - oktober 2021

Kurset avholdes i Nordlandssykehuset, sentrum KU 051-53

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS 2 3 etter ny spesialistordning skal igjennom i løpet av sin spesialiseringstid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning. I tillegg skal FKM temaene integreres i kliniske praksis og veiledning på arbeidsstedet.

Dato 07-10-2021 08:00
Slutter dato 07-10-2021 15:45
Kapasitet 16
Registrert 16
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 12.09.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe
Grunnkurs i HMS for ledere og verneombud  2021

Målgruppe: Alle ledere, verneombud og tillitsvalgte

HMS-grunnkurs (også kalt 40-timers kurs) er den lovpålagte opplæringen alle verneombud skal ha.
Ved påmelding er du påmeldt hele kurset (11. - 12. oktober, Hjemmeoppgave med innlevering 12.november og 24. - 25. november).

Dato 11-10-2021 08:00
Slutter dato 12-10-2021 15:30
Påmelding fra 03.06.2021
Kapasitet 35
Registrert 35
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 03.08.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Kontaktperson Odd Leithe

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

Ungdom og utenforskap

På grunn av pandemien blir årets fagdag digital og bare på nett.

Temaet for fagdagen «Ungdom og utenforskap» er knyttet til det overordnede temaet for Verdensdagen for psykisk helse i 2021 som er «Livet under og etter en pandemi:
Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp». Vi har blant annet fått "Helsesista" som en av foredragsholderne i år, og det bli bli mulighet til å stille henne spørsmål som besvares etter foredraget. 

Dato 12-10-2021 09:00
Slutter dato 12-10-2021 12:45
Registrert 1
Påmeldingsfrist 05.10.2021
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
Grunnkurs i HMS for ledere og verneombud  2021

Målgruppe: Alle ledere, verneombud og tillitsvalgte

HMS-grunnkurs (også kalt 40-timers kurs) er den lovpålagte opplæringen alle verneombud skal ha.
Ved påmelding er du påmeldt hele kurset (13. - 14. oktober, Hjemmeoppgave med innlevering 12.november og 22. - 23. november).

Dato 13-10-2021 08:00
Slutter dato 14-10-2021 15:30
Påmelding fra 03.06.2021
Registrert 37
Påmeldingsfrist 03.08.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Kontaktperson Odd Leithe
Kompetanseprogram for merkantile SKSD Bodø - oktober 2021

I forbindelsen med opprettelsen av SKSD var et av målene at vi skulle sørge kompetanseheving og standardisert opplæring for alle ansatte i SKSD.

Dato 14-10-2021 08:00
Slutter dato 28-10-2021 15:30
Påmelding fra 09.07.2021
Kapasitet 30
Registrert 23
Ledige plasser 7
Påmeldingsfrist 04-10-2021 07:00
Pris per billett Bare for merkantilt ansatte i SKSD
Kontaktperson Odd Leithe
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - november 2021

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-05

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

 

Dato 04-11-2021 14:00
Slutter dato 04-11-2021 16:00
Kapasitet 10
Registrert 10
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 31.05.2021
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

Kompetanseprogram for merkantile SKSD Bodø - november 2021

I forbindelsen med opprettelsen av SKSD var et av målene at vi skulle sørge kompetanseheving og standardisert opplæring for alle ansatte i SKSD.

Dato 05-11-2021 08:00
Slutter dato 18-11-2021 15:30
Påmelding fra 09.07.2021
Kapasitet 30
Registrert 0
Ledige plasser 30
Påmeldingsfrist 27-10-2021 07:00
Pris per billett Bare for merkantilt ansatte i SKSD
Kontaktperson Odd Leithe