VIVAT desember 2018

Et to dagers kurs som hjelper deg å hjelpe mennesker i selvmordsfare.
Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er beregnet for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet.

Kurset er godkjent av Den norske legeforening, Fagforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund.

Ny frist for påmelding: 29. november.

Dato 13-12-2018 08:30
Slutter dato 14-12-2018 16:00
Kapasitet 30
Registrert 30
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 29-11-2018 23:55
Pris per billett Seminaravgift eksterne kr. 750,- inkl.- lunsj
Kontaktperson Odd Leithe

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Medfølelsens pris

Seminar med Per Isdal
Seminaret søkes godkjent 6 timers kurs for leger, sykepleiere og psykologer

 

Dato 16-01-2019 15:00
Slutter dato 16-01-2019 21:00
Kapasitet 100
Registrert 74
Ledige plasser 26
Påmeldingsfrist 03-01-2019 23:55
Pris per billett Seminaravgift Kr. 350,-
Kontaktperson Odd Leithe
ProACT-kurs januar

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. Opplæring og kursing i bruken av NEWS ved Nordlandssykehuset, startet i 2015.

Dato 22-01-2019 08:00
Slutter dato 22-01-2019 15:30
Kapasitet 20
Registrert 0
Ledige plasser 20
Påmeldingsfrist 15.01.2019
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
Migrasjonshelse

Migrasjonshelse er et fagfelt som omfatter utdanning, forskning og praksis som fokuserer på forholdet mellom migrasjon og helse.

Kurset søkes godkjent for leger, og er godkjent 12 timer for psykologer, sykepleiere og ergoterapeuter

Dato 06-02-2019 08:30
Slutter dato 07-02-2019 15:30
Påmelding fra 07.02.2017
Kapasitet 100
Registrert 11
Ledige plasser 89
Påmeldingsfrist 23.01.2019
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset, ingen kursavgift. Andre kr. 1.500,-
Kontaktperson Odd Leithe
Veilederkurs for LIS veiledere

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. Eksterne som melder seg på blir satt på venteliste og vil bli kontaktet hvis det er ledige plasser.

Dato 07-02-2019 08:30
Slutter dato 07-02-2019 15:30
Påmelding fra 01.12.2017
Kapasitet 25
Registrert 20
Ledige plasser 5
Påmeldingsfrist 20-01-2019 23:55
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Kontaktperson Odd Leithe