Forside

Innlogging

Om oss

 

 

Bodø

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - oktober 2022

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø,Sentrum SU 009 - Store Møterom

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

Dato 13-10-2022 14:00
Slutter dato 13-10-2023 16:00
Kapasitet 10
Registered 10
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 28.09.2022
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe

Arrangementet er dessverre fullbooket

Barn, krig og traumer

Fagdag ved Nord universitet
Auditorium Knut Hamsun - A1

Et arrangement i forbindelse med  Verdensdagen for psykisk helse 2022, 
Årets tema er – Vi trenger hverandre. #løftblikket

Dato 18-10-2022 08:00
Slutter dato 18-10-2022 15:00
Kapasitet 270
Registered 113
Ledige plasser 157
Påmeldingsfrist 07-10-2022 12:00
Pris per billett Ingen kursavgift
Kontaktperson Odd Leithe
Kurs i lindrende behandling

Kurset er et samarbeid mellom palliativt team, Nordlandssykehuset Bodø og Regional kompetanstjeneste i lindrende behandling, ”Lindring i nord”

Målgruppe: Helsepersonell som jobber med lindrende behandling i spesialist – og kommunehelsetjenesten

Dato 18-10-2022 09:30
Slutter dato 20-10-2022 14:15
Registered 67
Påmeldingsfrist 10-10-2022 07:30
Pris per billett Kursavgift kr. 700,-
Kontaktperson Odd Leithe
Kompetanseprogram for merkantile SKSD - oktober 2022

I forbindelsen med opprettelsen av SKSD var et av målene at vi skulle sørge kompetanseheving og standardisert opplæring for alle ansatte i SKSD.

Dato 20-10-2022 08:00
Slutter dato 20-10-2022 15:30
Kapasitet 35
Registered 28
Ledige plasser 7
Påmeldingsfrist 14-10-2022 10:00
Pris per billett Bare for merkantilt ansatte i SKSD
Kontaktperson Odd Leithe
Veilederkurs for LIS veiledere - oktober 2022

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. 

Dato 20-10-2022 08:30
Slutter dato 20-10-2022 15:30
Kapasitet 20
Registered 20
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 23-09-2022 07:00
Pris per billett Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Kontaktperson Odd Leithe

Arrangementet er dessverre fullbooket