Underkategorier

Helsepedagogisk forum - Webinar

Digital gruppeopplæring; hvordan få det til i praksis?

Sted: Webinar
Informasjon om oppkobling og support vil bli sendt ut til påmeldte i god tid i forkant av arrangementet.

Målgruppe: Helsepersonell som ønsker kompetanseheving innen digitale verktøy for gruppeopplæring i NLSH.

Dato 09-09-2020 13:00
Slutter dato 09-09-2020 15:00
Påmelding fra 16.06.2020
Kapasitet 42
Registrert 24
Ledige plasser 18
Påmeldingsfrist 02.09.2020
Pris per billett Gratis
Kontaktperson LMS
Fagdag - Barn som pårørende

Denne fagdagen vil foregå digitalt. 

Fagdagen egner seg mest for barneansvarlige, og særlig tilpasset nye.
Enhetsledere kan også delta.

Representanter fra kommunene som ønsker å delta, må avtale dette med Sissel Eidhammer.

Dato 22-09-2020 11:00
Slutter dato 22-09-2020 15:00
Kapasitet 250
Registrert 41
Ledige plasser 209
Påmeldingsfrist 01.08.2020
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe