06
mar
2019

HMS-Grunnkurs 2019

06.03.2019 08:15 - 07.03.2019 15:30
Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
HMS-Grunnkurs 2019

Målgruppe: Alle ledere, verneombud og tillitsvalgte

HMS-grunnkurs (også kalt 40-timers kurs) er den lovpålagte opplæringen alle verneombud skal ha.
Ved påmelding er du påmeldt hele kurset (6. - 7. mars, Uke 11-12 hjemmeoppgave og 3. - 4. april).

12
mar
2019

Fagsamling for lærlingeveiledere

12.03.2019 08:00 -15:30
Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Fagsamling for lærlingeveiledere

Lærlingetjenesten inviterer til tverrfaglig samling for alle veiledere i Helsefag, Ambulansefag, Portørfag,
Logistikkfag og Kokkefag

28
mar
2019

Psykisk helse i svangerskap og barsel

28.03.2019 09:30 - 29.03.2019 15:00
Ansatte i Nordlandssykehuset, ingen kursavgift. Andre kr. 1.500,-
Psykisk helse i svangerskap og barsel

I svangerskapet er kvinner mer sårbare enn i andre faser i livet. De fleste har en god psykisk helse gjennom svangerskap og barsel, men for noen er dette en tid med bekymring og uro.

02
apr
2019

ProACT-kurs april

02.04.2019 08:00 -15:30
Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
ProACT-kurs april

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. Opplæring og kursing i bruken av NEWS ved Nordlandssykehuset, startet i 2015.

02
apr
2019

Seniorkurs 2019

02.04.2019 09:00 -16:00
Dette kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Seniorkurs 2019

Nordlandssykehuset HF ønsker med dette å invitere ansatte som nærmer seg pensjonsalder til å delta på seniorkurs, hvor hovedfokus er forberedelse på overgangen fra yrkesaktivitet til pensjonering på en best mulig måte.

Målgruppe: Ansatte ved Nordlandssykehuset HF fra fylte 60 år. Ansatte med særaldersgrense på 60 år kan delta fra fylte 58 år.